Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen osallistujamäärä kasvoi edelleen vuonna 2020

08.12.2021 11:00

opiskelijat_900px_jpg.jpg

Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa opiskelleiden määrä jatkoi kasvuaan lähes 103 000 osallistujaan, mikä tarkoittaa lähes 54 prosentin kasvua vuonna 2020. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tuntimäärä puolestaan väheni pari prosentia vajaaseen 1,4 miljoonaan opetustuntiin vuonna 2020. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosion kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt opintotarjonta. Opiskelijalle on avautunut mahdollisuus edetä tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakoulujen avoimen ammattikorkeakouluopetuksen ns. polkuopintojen kautta. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tarjontaa on myös edistänyt korkeakoulujen rahoitusmalli, jossa suoritetut ammattikorkeakoulun opinnot vaikuttavat ammattikorkeakoulujen rahoitukseen.

Vuonna 2020 oppilaitokset järjestivät tutkintoon johtamatonta koulutusta aiempaa vähemmän. Poikkeuksena ovat edellä mainittu avoin ammattikorkeakouluopetus sekä avoin yliopisto-opetus ja ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus, joissa kaikissa osallistujien määrä oli vuonna 2020 suurempi kuin vuonna 2019.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa osallistujien määrä kasvoi kuusi prosenttia noin 37 000 osallistujaan, mutta opetustuntien määrä väheni kahdeksan prosenttia vajaaseen 53 000 opetustuntiin.

Ammatillista osaamista syventävässä tai täydentävässä koulutuksessa oli osallistujia reilu 24 000, mikä on 41 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Myös opetustuntien määrä väheni vajaaseen 164 000 opetustuntiin, mikä tarkoittaa 35 prosentin vähennystä vuoteen 2019. Ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus oli volyymiltaan vähäistä: vuonna 2019 osallistujia oli reilu 250 ja vuonna 2020 reilu 350. Opetustunteja ammatilliseen tehtävään valmistavassa koulutuksessa annettiin noin 7 700 vuonna 2020.

Työnantajan tilaamassa koulutuksessa osallistujien määrä väheni lähes neljäsosalla vajaaseen 103 000 osallistujaan ja opetustuntien määrä väheni kolmasosalla vajaaseen 207 000 tuntiin.

Työvoimakoulutukseen osallistujien määrä väheni vuonna 2020 lähes viidenneksellä reiluun 18 600 osallistujaan ja opetustuntien määrä väheni viisi prosenttia vajaaseen 411 000 opetustuntiin edellisvuoteen verrattuna.

Myös perinteisesti volyymiltaan suurimman koulutustyypin, vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen määrä väheni vuonna 2020. Osallistujia oli runsas 1,2 miljoonaa, mikä on viidesosa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Opetustunteja annettiin reilu 2,3 miljoonaa, joka on 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Kaikkiaan oppilaitosten tutkintoon johtamattomaan aikuiskoulutukseen osallistuneiden määrä väheni 18 prosenttia ja annettujen opetustuntien määrä väheni 14 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 opetusta annettiin vajaa 4,9 miljoonaa tuntia, josta vapaana sivistystyönä annettujen opetustuntien osuus oli lähes puolet, avoimena ammattikorkeakouluopetuksena annettujen opetustuntien osuus vajaa 30 prosenttia ja työvoimakoulutuksena annettujen opetustuntien osuus reilu 8 prosenttia.

Osallistujia (brutto-opiskelijamäärä) aikuiskoulutuksessa oli vajaa 1,6 miljoonaa, josta vapaan sivistystyön opintoihin osallistui lähes neljä viidestä osallistujasta. Työnantajan tilaamassa koulutuksessa opiskeli 6,5 prosenttia kaikista osallistujista samoin kuin avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa.

Naisia osallistujista oli edellisen vuoden tapaan 69 prosenttia. Naisten osuus vaihteli suuresti koulutustyypeittäin: pienin naisten osuus opiskelijoista oli työnantajan tilaamassa koulutuksessa (37 prosenttia) ja suurin avoimessa yliopisto-opetuksessa (80 prosenttia).

Koulutuksen järjestämisen vähenemiseen on osaltaan vaikuttanut vuonna 2020 alkanut koronapandemia, joka on vaikeuttanut läsnäolokoulutuksen järjestämistä oppilaitoksissa.

Vapaana sivistystyönä järjestetyssä aikuiskoulutuksessa brutto-opiskelijamäärä oli runsas 1,2 miljoonaa ja netto-opiskelijamäärä runsas 760 000. Brutto-opiskelijamäärään henkilö lasketaan opiskelijaksi (osallistujaksi) jokaisesta opiskelemastaan koulutuksesta. Opiskelija voi siten olla mukana opiskelijamäärässä useamman kerran kalenterivuoden aikana yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa. Netto-opiskelijamäärässä henkilö on mukana vain kerran.

Eniten opetusta kaikista tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunneista (26 prosenttia) annettiin kulttuurin koulutusalalla, jossa suosituimpia olivat musiikin ja käsi- ja taideteollisuuden opintoalat. Suosittuja koulutusaloja olivat myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, jossa kertyi 19 prosenttia opetustunneista, sekä humanistinen ja kasvatusala, jossa kertyi 17 prosenttia kaikista opetustunneista. Nämä sisällöt ovat olleet suosittuja vuodesta toiseen. Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedot on luokiteltu Opetushallinnon koulutusalaluokitus, aikuiskoulutussovellus 2003, mukaan.

Tarkempaa tietoa oppilaitosten aikuiskoulutuksesta löytyy tietokantataulukoistaYou are moving to another service .

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

15.01.2022 11:00Valmet lanseeraa älykkään massan jauhatuksen säädön varmistamaan jauhinten paremman toiminnan
14.01.2022 22:20KATSO TÄSTÄ 14.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
10.01.2022 11:00Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset vauhdittaneet kehittyneemmän teknologian käyttöä meriliikenteessä
07.01.2022 23:55KATSO TÄSTÄ 7.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
05.01.2022 11:00Kalmar yhteistyöhön Coast Autonomous Inc. -yhtiön kanssa nopeuttaakseen robotisoitujen ratkaisujen kehittämistä markkinoille
04.01.2022 11:00Valmet toimittaa automaatio- ja laadunhallintajärjestelmät Irani Papel e Embalagemille Brasiliaan
31.12.2021 19:00KATSO TÄSTÄ VUODEN VIIMEINEN 31.12. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
29.12.2021 11:00Teräs ja sen toimitusketju ovat muuttumassa vihreiksi
25.12.2021 11:00Parker High Pressure Connectors Europe julkistaa uuden optimoidun FEM-pikaliitinsarjan
24.12.2021 9:55KATSO TÄSTÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! Jouluspesiaali lähetys - mukavia alan joulutunnelmia

Siirry arkistoon »