Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen osallistujamäärä kasvoi edelleen vuonna 2020

08.12.2021 11:00

opiskelijat_900px_jpg.jpg

Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa opiskelleiden määrä jatkoi kasvuaan lähes 103 000 osallistujaan, mikä tarkoittaa lähes 54 prosentin kasvua vuonna 2020. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tuntimäärä puolestaan väheni pari prosentia vajaaseen 1,4 miljoonaan opetustuntiin vuonna 2020. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosion kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt opintotarjonta. Opiskelijalle on avautunut mahdollisuus edetä tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakoulujen avoimen ammattikorkeakouluopetuksen ns. polkuopintojen kautta. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tarjontaa on myös edistänyt korkeakoulujen rahoitusmalli, jossa suoritetut ammattikorkeakoulun opinnot vaikuttavat ammattikorkeakoulujen rahoitukseen.

Vuonna 2020 oppilaitokset järjestivät tutkintoon johtamatonta koulutusta aiempaa vähemmän. Poikkeuksena ovat edellä mainittu avoin ammattikorkeakouluopetus sekä avoin yliopisto-opetus ja ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus, joissa kaikissa osallistujien määrä oli vuonna 2020 suurempi kuin vuonna 2019.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa osallistujien määrä kasvoi kuusi prosenttia noin 37 000 osallistujaan, mutta opetustuntien määrä väheni kahdeksan prosenttia vajaaseen 53 000 opetustuntiin.

Ammatillista osaamista syventävässä tai täydentävässä koulutuksessa oli osallistujia reilu 24 000, mikä on 41 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Myös opetustuntien määrä väheni vajaaseen 164 000 opetustuntiin, mikä tarkoittaa 35 prosentin vähennystä vuoteen 2019. Ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus oli volyymiltaan vähäistä: vuonna 2019 osallistujia oli reilu 250 ja vuonna 2020 reilu 350. Opetustunteja ammatilliseen tehtävään valmistavassa koulutuksessa annettiin noin 7 700 vuonna 2020.

Työnantajan tilaamassa koulutuksessa osallistujien määrä väheni lähes neljäsosalla vajaaseen 103 000 osallistujaan ja opetustuntien määrä väheni kolmasosalla vajaaseen 207 000 tuntiin.

Työvoimakoulutukseen osallistujien määrä väheni vuonna 2020 lähes viidenneksellä reiluun 18 600 osallistujaan ja opetustuntien määrä väheni viisi prosenttia vajaaseen 411 000 opetustuntiin edellisvuoteen verrattuna.

Myös perinteisesti volyymiltaan suurimman koulutustyypin, vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen määrä väheni vuonna 2020. Osallistujia oli runsas 1,2 miljoonaa, mikä on viidesosa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Opetustunteja annettiin reilu 2,3 miljoonaa, joka on 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Kaikkiaan oppilaitosten tutkintoon johtamattomaan aikuiskoulutukseen osallistuneiden määrä väheni 18 prosenttia ja annettujen opetustuntien määrä väheni 14 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 opetusta annettiin vajaa 4,9 miljoonaa tuntia, josta vapaana sivistystyönä annettujen opetustuntien osuus oli lähes puolet, avoimena ammattikorkeakouluopetuksena annettujen opetustuntien osuus vajaa 30 prosenttia ja työvoimakoulutuksena annettujen opetustuntien osuus reilu 8 prosenttia.

Osallistujia (brutto-opiskelijamäärä) aikuiskoulutuksessa oli vajaa 1,6 miljoonaa, josta vapaan sivistystyön opintoihin osallistui lähes neljä viidestä osallistujasta. Työnantajan tilaamassa koulutuksessa opiskeli 6,5 prosenttia kaikista osallistujista samoin kuin avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa.

Naisia osallistujista oli edellisen vuoden tapaan 69 prosenttia. Naisten osuus vaihteli suuresti koulutustyypeittäin: pienin naisten osuus opiskelijoista oli työnantajan tilaamassa koulutuksessa (37 prosenttia) ja suurin avoimessa yliopisto-opetuksessa (80 prosenttia).

Koulutuksen järjestämisen vähenemiseen on osaltaan vaikuttanut vuonna 2020 alkanut koronapandemia, joka on vaikeuttanut läsnäolokoulutuksen järjestämistä oppilaitoksissa.

Vapaana sivistystyönä järjestetyssä aikuiskoulutuksessa brutto-opiskelijamäärä oli runsas 1,2 miljoonaa ja netto-opiskelijamäärä runsas 760 000. Brutto-opiskelijamäärään henkilö lasketaan opiskelijaksi (osallistujaksi) jokaisesta opiskelemastaan koulutuksesta. Opiskelija voi siten olla mukana opiskelijamäärässä useamman kerran kalenterivuoden aikana yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa. Netto-opiskelijamäärässä henkilö on mukana vain kerran.

Eniten opetusta kaikista tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunneista (26 prosenttia) annettiin kulttuurin koulutusalalla, jossa suosituimpia olivat musiikin ja käsi- ja taideteollisuuden opintoalat. Suosittuja koulutusaloja olivat myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, jossa kertyi 19 prosenttia opetustunneista, sekä humanistinen ja kasvatusala, jossa kertyi 17 prosenttia kaikista opetustunneista. Nämä sisällöt ovat olleet suosittuja vuodesta toiseen. Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedot on luokiteltu Opetushallinnon koulutusalaluokitus, aikuiskoulutussovellus 2003, mukaan.

Tarkempaa tietoa oppilaitosten aikuiskoulutuksesta löytyy tietokantataulukoistaYou are moving to another service .

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

30.06.2022 8:22Elomatic perustaa Saksaan meriteknologiaan keskittyvän tytäryhtiön
24.06.2022 9:30KATSO TÄSTÄ JUHANNUS LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
23.06.2022 11:00MacGregor sai merkittävän jatkotilauksen RoRo-laitteistojen toimituksesta neljään innovatiiviseen PCTC-alukseen
21.06.2022 11:00Suomalainen teknologia auttaa selvittämään aurinkokunnan syntyä - ESA aloittaa Comet Interceptor -luotaimen rakentamisen
20.06.2022 11:00Dunlop Hiflex Oy liittyy vahvistamaan Bosch Rexrothin Certified Excellence Distribution -partnerverkostoa
17.06.2022 21:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 24/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
16.06.2022 12:00Teknisen Kaupan myynti 1Q 2022: Myynti ja epävarmuus kasvoivat
15.06.2022 14:00Konecranes, Danfoss ja Fastems kehittivät älytehdasmallin
13.06.2022 10:00Liikkuvien työkoneiden huippuosaajat tapaavat Tampereella
12.06.2022 11:00Metso Outotecin metallinkierrätysliiketoiminnan myynti on saatu päätökseen

Siirry arkistoon »