Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

VTT kehittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun yritysalueille vähähiilisiä toimintatapoja

06.10.2019 11:11

Br_003.jpg

Yritykset voivat vähentää nopeasti ilmastovaikutuksiaan konkreettisilla energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistävillä toimenpiteillään. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku ovat mukana Helsingin kaupungin koordinoimassa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshankkeessa, jossa VTT on osatoteuttajana. Kaupunkien tavoitteena on olla hiilineutraaleja viimeistään 2029-2035. 

"Hankkeen avulla voimme vähentää merkittävästi yritysalueiden ja työmaiden päästöjä ja edistää kiertotaloutta etenkin muovien osalta. Kokemusperäistä tietoa hyödyntävän kaupunkiverkoston avulla hiilineutraalisuudessa päästään sanoista tekoihin", kertoo VTT:n tutkija Satu Pasanen.  

Hankkeessa laaditaan oppaat hiilineutraalia toimintaa kehittäville yritysalueille ja infratyömaille ja luodaan hiilineutraalille satamatoiminnalle tiekartta. Työmaiden ja yritysten hankinnoille laaditaan vähähiiliset hankintakriteeristöt. 

Helsingissä on tavoitteena vähentää työmaiden ja satamatoiminnan päästöjä. Espoossa testataan työmailla päästöjä vähentäviä toimintatapoja ja tehostetaan materiaalien kierrättämistä. Turun Blue Industry Parkista luodaan resurssiviisasta meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää. Vantaalla kehitetään toimintatapoja, joissa kaupallisen alueen yhteistyöllä yritykset sitoutuvat toteuttamaan jätteettömiä ratkaisuja. 

VTT kehittää ja testaa yritysten kanssa hankkeessa luotuja hiilineutraalia toimintaa edistäviä toimintamalleja analysoimalla pakkaus- ja logistiikkajätevirtoja ja jätemuovin kierrätystä sekä arvioimalla yritysalueiden päästöjä. 

"Tuotamme VTT:llä tietoa uusista vähähiilisyyttä edistävistä teknologioista. Yhteistyö suurten kaupunkien ja yritysalueiden kanssa on avainasemassa näiden teknologiakonseptien käyttöönoton kannalta," toteaa VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksen toimintojen kehittämisestä vastaava Mika Härkönen

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa hankkeen aikana työpajoja, joissa hankkeen yrittäjät ja asiantuntijat jakavat ideoitaan ja kokemuksiaan. 

6Aika 
6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia. Sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto –ohjelmasta. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021. 6Aika: https://6aika.fi/mika-6aika/

HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet
 HNRY-hankkeessa tuetaan yritysalueiden ja niiden yritysryhmien kehittymistä vähähiilisiksi ja resurssiviisaiksi toimijoiksi energiatehokkuutta parantavien ja kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kautta.  https://6aika.fi/project/hnry-hiilineutraalit-ja-resurssiviisaat-yritysalueet/

29.05.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...
29.05.2020 11:00Valmet jatkaa toimenpiteitään vakaan liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi
28.05.2020 11:00Aalto Talent Expo 2020
27.05.2020 11:00Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto laski huhtikuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta
26.05.2020 12:00Automaattivarasto toimii suunnannäyttäjänä
25.05.2020 12:22Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 7,0 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta
24.05.2020 12:22Aalto-yliopiston tekniikan kunniatohtorit 2020
23.05.2020 11:00Valmet toimittaa keskitetyn ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmän PVO-Vesivoimalle vesivoimalaitosten operointiin
22.05.2020 21:50KATSO 22.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
22.05.2020 11:11Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 681 alusta huhtikuussa 2020

Siirry arkistoon »