Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Schneider Electric liittyy ISA Global Cybersecurity Allianceen perustajajäsenenä

14.09.2019 9:00

energiaschne.jpg

Schneider Electric, digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa,on liittynyt uuteen ISA Global Cybersecurity Alliance -yhteenliittymään perustajajäsenenä.

International Society of Automation (ISA) perusti Global Cybersecurity Alliancen edistääkseen kyberturvallisuuteen liittyvää valmiutta ja tietoisuutta globaalissa valmistuksessa sekä kriittisen infrastruktuurin laitoksissa ja prosesseissa. Allianssi tuo yhteen loppukäyttäjäyhtiöt, teknologia- ja järjestelmätoimittajat, IT-infrastruktuuritoimittajat, palveluntarjoajat, järjestelmäintegraattorit ja muut organisaatiot, ja sen tarkoitus on proaktiivisesti ratkaista uudet ja kasvavat kyberuhkat.

"Tavoitteemme on aina auttaa asiakkaitamme maksimoimaan tuottavuus turvallisesti, tehokkaasti ja luotettavasti. Tämä tarkoittaa, että teemme kaikkemme suojellaksemme heitä kyberuhkilta", sanoo Nathalie Marcotte, senior vice president, Industrial Automation Services, Schneider Electric. "Global Cybersecurity Alliance on kansainvälisen ja avoimen ulottuvuutensa ansiosta meille hyvin sopiva yhteistyötaho. Perustajajäsenenä voimme tehokkaasti tunnistaa ja ehkäistä kyberuhkia ja reagoida niihin. Pystymme myös entistäkin paremmin auttamaan asiakkaitamme eri toimialoilla suojaamaan laitteistonsa ja toimintonsa ja parantamaan liiketoimintatuloksiaan. Olemme varmoja, että allianssi auttaa meitä tarjoamaan laajemmin lisäarvoa kaikille asiakkaillemme toimialasta, segmentistä tai alueesta riippumatta."

"Alan kasvavien, kekseliäiden ja vaarallisten kyberhyökkäysten edessä kaikkien organisaatioiden on yhteistyössä tarjottava loppukäyttäjille parempia suojautumismahdollisuuksia, jotta voimme turvata yhteisen maailmanlaajuisen infrastruktuurimme", toteaa Mary Ramsey, ISA:n Executive Director. "On hienoa, että Schneider Electric liittyi mukaan yhtenä perustajajäsenistä. Schneider Electric ja muut perustajajäsenet ovat sitoutuneet edistämään aktiivisesti turvallisia ja suojattuja toimintoja. Odotamme innolla, että voimme tehdä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi".

Global Cybersecurity Alliance toimii jäsentensä johdolla, ja jäsenet ovat myös määrittäneet sen tavoitteet. Allianssi pyrkii edistämään uusien standardipohjaisten strategioiden kehittämistä ja suojelemaan näin paremmin ihmisiä, prosesseja ja teknologioita kyberuhkilta. Allianssin tavoitteita:

  • tietojen ja taitojen jakaminen avoimessa ympäristössä
  • kyberturvallisuustietoisuuden kasvattaminen ja asioiden tuominen viranomaisten, säätelevien elinten ja sidosryhmäorganisaatioiden tietoon
  • standardien kehittämisen ja käyttöönoton nopeuttaminen
  • ISA 62443 -standardien laajentaminen relevanteille markkinoille ja tiettyjen toimialavertikaalien tukeminen standardien toteuttamisessa
  • parhaisiin käytäntöihin liittyvien työkalujen tarjoaminen yhtiöille, jotta ne voivat suojautua kyberuhkilta laitteiden ja järjestelmien koko elinkaaren ajan.

"Schneider Electric on jo pitkän aikaa kannustanut kaikkia alan toimijoita osallistumaan avoimeen keskusteluun ja kehittämään uusia lähestymistapoja, joilla voidaan parantaa globaalin infrastruktuurin kykyä reagoida korkean tason kyberuhkiin", totesi Marcotte. "Olemme tyytyväisiä siihen, että ISA on reagoinut uhkaan, ja odotamme innolla avointa yhteistyötä heidän, muiden perustajajäsenten sekä globaalin alan muiden edustajien kanssa. Yhdessä voimme turvata maailman kriittisimmät toiminnot."

ISA on ANSI/ISA 62443 -kyberturvallisuusstandardien kehittäjä. International Electrotechnical Commission on ottanut ne käyttöön IEC 62443 -standardeina, ja ne ovat myös YK:n hyväksymiä. Standardeissa määritellään vaatimukset ja menettelyt, joita sovelletaan sähköisesti suojattujen automaatio- ja valvontajärjestelmien ja turvakäytäntöjen toteutukseen ja joiden avulla arvioidaan sähköisen tietoturvan tehokkuutta.

Useat alan johtavat toimijat, kuten Claroty, Nozomi, Johnson Controls, Rockwell Automation ja Honeywell, ovat myös liittyneet allianssiin perustajajäseninä.

Global Cybersecurity Alliancen jäsenyys on avoin kaikille organisaatioille, jotka ovat sitoutuneet teollisuuden kyberturvallisuuden parantamiseen tai ovat siitä kiinnostuneita. Jäseniä voivat olla esimerkiksi loppukäyttäjät, OEM-valmistajat, teknologian ja järjestelmien tarjoajat, järjestelmäintegraattorit, konsulttiyhtiöt ja valtion virastot. Lisätietoja Global Cybersecurity Alliancesta ja jäseneksi liittymisestä on osoitteessa https://isaautomation.isa.org/cybersecurity-alliance/#logo-top.

Tietoja ISA:sta

Vuonna 1945 perustettu ISA (www.isa.org) kehittää laajalti tunnustettuja standardeja, sertifioi alan asiantuntijoita, tarjoaa opetusta ja koulutusta, julkaisee kirjoja ja teknisiä artikkeleita, järjestää konferensseja ja messuja sekä tarjoaa verkko- ja urakehitysohjelmia 40 000 jäsenelleen ja 400 000 loppuasiakkaalle ympäri maailman.

ISA on ISA/IEC 62443 -kyberturvallisuusstandardien ensisijainen kehittäjä, ja se järjestää myös erilaisia kyberturvallisuuskursseja ja myöntää yksityishenkilöille kyberturvallisuussertifikaatteja. ISA kannattaa kattojärjestönsä, Automation Federationin (AF) kautta työvoiman kehittämistä ja tekee yhteistyötä valtion virastojen ja muiden toimialajärjestöjen kanssa. ISA keskittyy kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta edistämään standardien käyttöönottoa ja huomiointia. Se myöntää tuotteiden, järjestelmien ja kehittäjäorganisaatioiden tietoturvan elinkaarisertifiointeja ISASecure®-brändin kautta. ISA julkaisee kaupallisten julkaisujensa Automation.comin ja InTech-lehden kautta kyberturvallisuutta koskevia artikkeleita, uutisia ja muuta sisältöä alan asiantuntijoille eri puolilla maailmaa. 

Tietoa Schneider Electricistä

Me Schneider Electricillä uskomme, että energian saatavuus ja digitalisaation edut kuuluvat ihmisen perusoikeuksiin. Meidän tahtotilamme on, että jokainen saa vähemmällä aikaan enemmän, ja että "Life Is On" kaikkialla kaikille, joka hetki.

Edistämme tehokkuutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla digitaalisia energianhallinta- ja automaatioratkaisuja. Yhdistämme alan johtavat teknologiat, reaaliaikaisen automaation, ohjelmistot ja palvelut ja luomme niistä integroituja ratkaisuja koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja erilaisiin infrastruktuureihin.

Haluamme vapauttaa avoimen, globaalin ja innovatiivisen yhteiskunnan loputtomat mahdollisuudet, jotka vastaavat arvojamme: merkityksellisyyttä, monimuotoisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamista. 

www.se.com/fi

31.05.2020 11:22Neleksen yritysidentiteetti kuvastaa yhtiön visiota ja arvoja
30.05.2020 13:22ABB Power Grids Finland investoi uuteen muuntajien kokoonpanolinjaan Vaasassa
29.05.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...
29.05.2020 11:00Valmet jatkaa toimenpiteitään vakaan liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi
28.05.2020 11:00Aalto Talent Expo 2020
27.05.2020 11:00Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto laski huhtikuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta
26.05.2020 12:00Automaattivarasto toimii suunnannäyttäjänä
25.05.2020 12:22Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 7,0 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta
24.05.2020 12:22Aalto-yliopiston tekniikan kunniatohtorit 2020
23.05.2020 11:00Valmet toimittaa keskitetyn ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmän PVO-Vesivoimalle vesivoimalaitosten operointiin

Siirry arkistoon »