Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen keskimäärin hyvää tai kiitettävää - koulutuksen järjestäjien väliset erot huomattavia

Share |
06.05.2019 8:08

KKA.jpg

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa opiskelijoiden osaaminen on arvosanoilla mitattuna keskimäärin hyvää tai kiitettävää. Koulutuksen järjestäjien välillä on kuitenkin suuria eroja arvosanoissa, työelämäläheisyydessä ja näyttötoiminnassa. Lisäksi ja työpaikkaohjaajien osaamista tulisi kehittää.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon oppimistuloksia. Arviointiaineisto koottiin näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta aineistosta. Arvioinnissa oli mukana noin 1 300 opiskelijaa ja kaikki 38 kyseistä tutkintoa tarjoavaa koulutuksen järjestäjää.

Arvosanoissa ja näyttöjen järjestämisen laadussa huomattavia eroja koulutuksen järjestäjien välillä

Näyttöjen arvosanojen valossa tarkasteltuna tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen on keskimäärin hyvää tai kiitettävää. Kaikista arvosanoista kiitettäviä oli 44 %, hyviä 43 % ja tyydyttäviä 13 %. Arvosanoissa oli huomattavia eroja koulutuksen järjestäjien välillä, mutta eroja ei juurikaan ollut AVI-alueiden välillä. Työelämässä toteutetuista näytöistä saatiin parempia arvosanoja kuin oppilaitosnäytöistä. Arvosanojen lisäksi myös erot näyttöjen järjestämisen laadussa korostuivat koulutuksen järjestäjien välillä.

Työelämäläheisyys painottuu eri tavoin eri tutkinnoissa ­ 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa ammatillisen koulutuksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisessa työelämäläheisyydessä oli vielä kehitettävää arviointiaineiston perusteella. Vain reilu neljännes tieto- ja tietoliikennetekniikan näytöistä oli suoritettu työpaikoilla, ja työpaikkanäyttöjen osuuksissa oli suuria koulutuksen järjestäjäkohtaisia eroja. Lisäksi keskimäärin vain neljännes työpaikkaohjaajista oli saanut koulutusta ja perehdytystä näyttöjen ohjaukseen ja arviointiin.

– On kuitenkin huomioitava, että työelämäläheisyys painottuu usein eri tutkinnoissa eri tavoin. Arvioinnissa mukana olleiden asiantuntijaopettajien mukaan tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto on moneen muuhun tutkintoon verrattuna hyvin abstrakti ja vaatii paljon teoreettisen tiedon hallintaa, ennen kuin ammattiin liittyviä käytännön perustehtäviä voidaan mielekkäästi suorittaa, arviointisuunnittelija Veera Hakamäki-Stylman korostaa.

Osaamisperusteisuus toteutuu hyvin, näyttötoiminnan suunnittelussa kehitettävää

Osaamisperusteisuus toteutuu koulutuksen järjestäjien mukaan tutkinnossa keskimäärin hyvin, mikä tukee reformin mukaisen koulutuksen toteuttamista. Koulutuksen järjestäjien itsearvioinnin perusteella näyttötoiminnan suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa ja kehittämisessä oli kuitenkin kehitettävää.

– Lisäämällä näyttötoiminnan suunnittelua ja kehittämistä yhdessä työelämän kanssa voitaisiin samalla kehittää työpaikkaohjaajien osaamista. Vaikka työpaikkojen koko vaikuttaa usein työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisen resursseihin, potentiaalia työelämäyhteistyön lisäämiseen näyttää olevan, sillä osalla koulutuksen järjestäjistä työelämännäyttöjen osuus ja työelämän edustajien osallistuminen näyttöjen arvosanasta päättämiseen oli keskiarvoa huomattavasti korkeammalla tasolla, Hakamäki-Stylman kertoo.

Kehittyvä tekniikka tuo uusia työmahdollisuuksia

Tulevaisuudessa tieto- ja tietoliikennetekniikan osaaminen yhdistyy tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020.

Asiantuntijaopettajien mukaan tulevaisuudessa alan työt lisääntyvät muun muassa turvatekniikan, teollisuuden ja kassajärjestelmien huoltotehtävien saralla. Myös perinteiset elektroniikka-asentajan ja ICT-asentajan työt säilynevät etenkin vientiteollisuuden kone- ja laitevalmistajien palveluksessa. Lisääntyvä IoT (Internet of Things) -tekniikka tuonee myös uusia työpaikkoja elektroniikka- ja ICT-asentajille.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus järjesti 16.4.2019 tieto- ja tietoliikennetekniikan oppimistuloksia käsittelevän webinaarin, jossa koulutuksen järjestäjillä ja työelämän edustajilla oli mahdollisuus vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Webinaarin tallenne on katsottavissa Karvin Youtube-kanavalla osoitteessa http://bit.ly/TTLT-tallenne ja webinaarin esitys löytyy osoitteesta http://bit.ly/ttlt-diat.

Raportti:

Hakamäki-Stylman, V. Ammatillinen osaaminen tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa.Julkaisut 11:2019. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

21.07.2019 12:11Heiner Lang appointed to Bosch Rexroth Executive Board
20.07.2019 12:11M+S Hydraulics tuonut markkinoille aksiaalimäntäpumput ja -moottorit
19.07.2019 12:11Kansantalouden tuotanto kasvoi toukokuussa vuodentakaisesta, laskua edelliskuukauteen
18.07.2019 9:30Kehittämiskartoitus ja yrittäjätestit käytettävissä nyt myös ilman kirjautumista
17.07.2019 11:11Building automation: Rexroth opts for KNX
16.07.2019 17:11Osallistu Fluid Finlandin Facebook kisaan - voita Dunlop Hiflex kesäsetti!
16.07.2019 11:11ABB launches new Winder Performance Optimization to maximize capacity and productivity
15.07.2019 11:11Gasum keskustelee tulevaisuuden ratkaisuista SuomiAreenassa
15.07.2019 10:43Lietteenpolttolaitoksen koekäyttö aloitettiin Rovaniemellä
14.07.2019 11:01Aalto-yliopistoon 1 895 uutta opiskelijaa - hakijoiden määrä nousi viime vuodesta

Siirry arkistoon »