Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Kohti päästötöntä sellun valmistusta: Metsäteollisuus ja tiedeyhteisö yhdistävät voimansa

06.02.2024 11.00

Portugal_celbi_3360_lowres_ANDRITZ.png.jpg

Metsäteollisuuden vahva tuki sekä Business Finlandin myöntämä rahoitus mahdollistavat 10 tutkimusorganisaation, yliopiston ja yrityksen muodostaman uraauurtavan tutkimusohjelman käynnistämisen. Ohjelmaan palkataan noin 20 kokopäiväistä tutkijaa Suomeen ja Ruotsiin.

Päästöttömään selluntuotantoon pyrkivän Emission Free Pulping -ohjelman tavoitteena on vähentää merkittävästi biomassan polttoa ja lisätä sellun valmistukseen käytettävän puumateriaalin tuotesaantoa noin 50 prosentista noin 70 prosenttiin. Ohjelman budjetin arvioidaan olevan noin 15 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. 

Metsäteollisuus, teknologiayritykset, tutkimusorganisaatiot ja yliopistot ovat aloittaneet yhteisen hankkeen perinteisten sellunvalmistusprosessien mullistamiseksi VTT:n ja Ruotsin RISE-tutkimuslaitoksen yhteisellä johdolla. Emission Free Pulping -tutkimusohjelman tavoitteena on löytää keinoja parantaa energiatehokkuutta, tehostaa puun käyttöä ja jalostamista, kehittää sellun tuotanto päästöttömäksi erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta sekä vähentää merkittävästi veden käyttöä prosessissa.

”Metsävarojen rajallisuuden takia myös teollisuudenalan kasvumahdollisuudet ovat rajalliset. Lisäksi biomassan polttaminen sellun valmistusprosessissa merkitsee biogeenisen hiilidioksidin päästöjä. Jotta voidaan parantaa resurssitehokkuutta ja kasvattaa puun tuottamaa lisäarvoa merkittävästi, on välttämätöntä uudistaa sellunvalmistuksen kemiallisia prosesseja ja yksikköoperaatioita”, sanoo VTT:n Biomateriaalit-tutkimusalueen johtaja Atte Virtanen.

Tähän mennessä ohjelmaan on tullut mukaan viisi teollisuusyritystä, jotka tuovat hankkeeseen sekä teollisuuden kannalta relevantit näkökulmat että taloudellisen panoksensa. ANDRITZ, Arauco, Metsä Group, Stora Enso ja Valmet ovat sitoutuneet ohjelmassa viiden vuoden yhteistyöhön tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa. Ohjelma on saanut Business Finlandilta huomattavan rahoituksen, joka ylittää viisi miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

”Yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen pitkäjänteinen tutkimusyhteistyö on välttämätöntä isojen kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Tämän yhteishankkeen rahoituksella haluamme vauhdittaa metsäteollisuuden uudistumista, mikä on ensiarvoisen tärkeää Suomen kilpailukyvylle”, sanoo johtaja Timo Metsä-Tokila Business Finlandista.

”Olemme sitoutuneet visioon metsäpohjaisesta ekosysteemistä, joka tuottaa täyden arvon pohjoismaisesta puusta. Edistämällä innovaatiota sekä yhdistämällä toimialan ja tutkimuksen kyvyt voimme saavuttaa edistysaskeleita, jotka lisäävät tehokkuutta ja tukevat myös sitoutumistamme ympäristövastuuseen. Luomme tulevaisuutta, jossa kestävä puunkäyttö ja resurssitehokkaammat sellunvalmistusmenetelmät kulkevat käsi kädessä, mikä varmistaa metsiemme ja niistä riippuvaisten teollisuudenalojen jatkuvuuden ja kannattavuuden”, sanoo Katariina Kemppainen, Metsä Groupin konsernitason tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Ohjelma kehittää maailmanlaajuisesti merkittävää uutta osaamista ja tietoa. Tulosten odotetaan vaikuttavan laajasti Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyyn erityisesti edistämällä bio- ja kiertotalouden teknologiaa, mikä auttaa myös Suomea saavuttamaan asetetut ympäristötavoitteet. Hanke edistää kansallisesti tärkeiden osaamisalueiden kehittymistä ja kansantalouden keskeisten klustereiden uudistumista.

”On hienoa, että muutkin yritykset ja yliopistot jakavat näkemyksemme siitä, että tiede ja yhteinen tutkimus on välttämätöntä, jotta voidaan merkittävästi parantaa sellunvalmistuksen materiaalisaantoa ja sitä kautta vähentää päästöjä. Voimmeko saavuttaa nollan? Saa nähdä, mitä tiedemaailma ja teollisuus saavat ohjelman aikana yhdessä aikaan tieteen, tietotaidon ja teollisten realiteettien ehdoilla, sanoo Mikael Hannus, Stora Enson innovaatiotoiminnan tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Kansainvälistä yhteistyötä eri sektoreilla

Vahva sitoutuminen alan johtavilta yliopistoilta sekä Suomesta että Ruotsista luo edellytykset hankkeen onnistumiselle. Hankkeeseen osallistuvat merkittävällä panostuksella: Aalto-yliopisto, Chalmersin teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Keski-Ruotsin yliopisto, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi.

Suomen julkisen rahoituksen avulla palkataan ensimmäinen tutkijaryhmä, jota laajennetaan mukana olevien yritysten lisärahoituksella. Tavoitteena on muodostaa 10–20 tutkijan ryhmä, joka keskittyy kokopäiväisesti konsortion yhteisesti sopiman tutkimusagendan edistämiseen.

Julkista rahoitusta haetaan parhaillaan myös Ruotsissa, ja ovet ovat avoinna uusille yrityskumppaneille.

”Avain menestykseen on avoimessa yhteistyössä. Siksi kutsumme toimialan johtavia yrityksiä ja tutkijoita eri puolilta maailmaa liittymään mukaan konsortioomme ja osallistumaan alan kärkipään tutkimukseen, jonka tavoitteena on muuttaa sellunvalmistuksen prosesseja mahdollistaen parempi energiatehokkuus ja korkeampi tuotesaanto”, sanoo Per Tomani, johtaja, RISE Research Institutes of Sweden.

”Haaste on koko toimialan yhteinen, eikä kukaan voi ratkaista sitä yksin. Teknologialla on keskeinen rooli sellu- ja paperiteollisuuden evoluutiossa. Tässä muutoksessa ei ole kyse ainoastaan alan standardien täyttämisestä, vaan uusien mittapuiden asettamisesta ympäristövastuulle ja operatiiviselle huippuosaamiselle. Painopisteen täytyy pysyä innovaatiossa ja yhteistyössä, jotta voidaan edistää tätä alamme elintärkeää muutosta”, toteaa ANDRITZin teknologiajohtaja Johan Engström.

Emission Free Pulping -ohjelma pähkinänkuoressa

  • 5-vuotinen kansainvälinen tutkimusohjelma.
  • Koordinointi VTT, tutkimuksen vetovastuu RISE.
  • Business Finland on myöntänyt ohjelmalle 3-vuotisen 5,1 miljoonan euron rahoituksen.
  • Kokonaisbudjetin arvioidaan ylittävän 15 miljoonaa euroa.
  • Mukana olevat yritykset: ANDRITZ, Arauco, Metsä Group, Stora Enso, Valmet.
  • Mukana olevat yliopistot ja tutkimuslaitokset: VTT, RISE, Aalto-yliopisto, Chalmersin teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Keski-Ruotsin yliopisto, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi.
22.02.2024 11.00Metso toimittaa innovatiivisen jauhatusratkaisun alumiiniteollisuuden projektiin Kiinaan
21.02.2024 8.00HydraSpecman Oulun uuden myymälän avajaiset nyt perjantaina 23.2. - tervetuloa!
20.02.2024 10.00Valmet toimittaa sakeusmittauksia DS Smithille Italiaan
16.02.2024 21.00KATSO TÄSTÄ 16.2. TALVITIEPÄIVÄT ERIKOISLÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
13.02.2024 9.00Virtuaalitestit voivat vähentää laivanrakennuksen riskejä ja hiilidioksidipäästöjä
12.02.2024 9.00Enersense jatkosopimukseen Elektrilevin kanssa koskien sähköverkkojen huoltoa Virossa
09.02.2024 20.00KATSO TÄSTÄ 9.2. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
08.02.2024 11.00Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät viime vuonna 10,9 % edellisvuodesta ? joulukuussa metalliteollisuus nosti tilaukset hienoiseen kasvuun
06.02.2024 11.00Kohti päästötöntä sellun valmistusta: Metsäteollisuus ja tiedeyhteisö yhdistävät voimansa
05.02.2024 10.00Enersense valittu pääurakoitsijaksi toteuttamaan Fingridin Harjavallan alueen verkkomuutokset

Siirry arkistoon »