Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Suomen elinkeinoelämä tarvitsee osaajapulan helpottamiseen merkittävästi lisää koulutusperäistä maahanmuuttoa

19.10.2023 11:00

koulutusta.jpg

Suomalaisten fotoniikka-alan yritysten liikevaihto ylittää kaksi miljardia euroa ja alan ennustetaan kasvavan jopa 18 % vuosivauhtia. Kasvua rajoittaa kuitenkin pahentuva työvoimapula. Alan tilanne kuvastaa hyvin koko Suomen elinkeinoelämän kasvavia toimialoja. Keskeinen keino helpottaa tilannetta on kiihdyttää opiskelijaperäistä maahanmuuttoa. 

Yliopistojen rehtorit ovat ottaneet kantaa kaavailtuihin maahanmuuttolinjauksiin ja niiden vaikutuksiin kansainvälisten opiskelijoiden ja osaajien houkuttelemiseen Suomeen. 

”Suunnitelmat ovat herättäneet yhteisössämme ja koko suomalaisessa yliopistokentässä sekä yrityskumppaneissamme suurta huolta. Toteutuessaan kiristykset olisivat inhimillisesti järkyttävä asia – ja rapauttaisivat korkealaatuisen tutkimuksen ja opetuksen perustaa, jolle uudet innovaatiot, kestävä kasvu ja Suomen kilpailukyky rakentuvat”, Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä korostaa. 

Koko suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukyvylle kansainvälisten opiskelijoiden määrän tuntuva lisääminen on ratkaisevan tärkeää. 

”Suomalaisia nuoria täytyy edelleen sinnikkäästi rohkaista muun muassa fotoniikan alan koulutukseen, mutta on täysin selvää, ettei kotimaisten opiskelijoiden määrä riitä vastaamaan työvoimatarpeeseen. Koulutusperäisen maahanmuuton ilmiselvä etu on se, että liikkuminen maasta toiseen ja juurtuminen uuteen kotimaahan on ihmiselle helpointa opiskeluvaiheessa”, sanoo Jyrki Saarinen, Suomen Akatemian fotoniikan PREIN-lippulaivan vaikuttavuusjohtaja ja Itä-Suomen yliopiston fotoniikan tutkimuskeskuksen johtaja. 

Kasvualojen yritykset ovat jo pitkään rekrytoineet työntekijöitä ulkomailta, mutta onnistumisen tiellä on monia esteitä. Työuralla edennyt asiantuntija on tyypillisesti jo ehtinyt luoda vahvoja siteitä asuinmaahansa. 

”Valmiiden osaajien rekrytoinnissa yritykset kohtaavat sitä paitsi kovan maailmanlaajuisen kilpailun niin fotoniikassa kuin monilla muilla kasvualoilla. Jos työvoimaa ei ole tarpeeksi saatavilla, suomalaiset yritykset joutuvat siirtämään yksiköitään ja toimintojaan ulkomaille, mikä väistämättä heikentää Suomen kansantaloutta”, toteaa fotoniikka-alan kattojärjestön Photonics Finlandin toiminnanjohtaja Juha Purmonen

Kansainväliset opiskelijat täytyy sitouttaa Suomeen 

Samaan aikaan kuin yliopistoille on asetettu tavoitteeksi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän merkittävä lisääminen, hallituksen linjaukset vaikeuttavat koulutusperäisen maahanmuuton lisäämistä. Niiden mukaan yliopistot eivät saisi antaa huippulahjakkuuksille alennuksia lukukausimaksuista, jotka voivat nousta noin 10 000 euroon vuodessa. Tämä luo monille opiskelijoille esimerkiksi Etelä-Aasian ja Afrikan maissa liian suuren taloudellisen kynnyksen hakeutua Suomeen. 

Lisäksi on huomattava, että pelkkä opiskelupaikka ja valmistuminen suomalaisesta oppilaitoksesta ei vielä takaa uuden osaajan jäämistä Suomeen. Kansainvälisten osaajien Suomi -hankkeen loppuraportin mukaan lähes puolet kansainvälisistä opiskelijoista harkitsee muuttoa pois valmistumisen jälkeen. 

”Suomesta täytyy tehdä lahjakkaille ja motivoituneille nuorille houkutteleva määränpää paitsi viestimällä tasokkaista opiskelupaikoista myös Suomen työmarkkinoiden imusta. Jo opintojen aikana yliopistojen ja yritysten on yhteistuumin edistettävä työllistymistä ja varmistettava, että valmistuvat opiskelijat sitoutuvat Suomeen, jotta investointi ei valu hukkaan”, sanoo Goëry Genty, Suomen Akatemian fotoniikan PREIN-lippulaivan johtaja ja Tampereen yliopiston professori. 

”Koulutusperustainen maahanmuutto rakentaa Suomen tulevaisuutta. Tarvitsemme kuitenkin pitkäjänteistä ja laaja-alaista näkemystä ja toimia varmistaaksemme, että ratkaisu on menestyksekäs ja kestävä. Kansainvälisten opiskelijoiden integroituminen vaatii myös yleisen ilmapiirin muutosta”, Jyrki Saarinen sanoo. 

27.11.2023 8:00Uusi IO-Link Master vähentää laitteistokustannuksia ja auttaa pneumaattisia venttiilijärjestelmiä tukemaan IIoT-integraatiota
26.11.2023 11:00Osaamistarvekartoitus: Vaikka talous sakkaa, hyville myyjille ja ammatillisen teknisen perustutkinnon suorittaneille on kova kysyntä
24.11.2023 21:00KATSO TÄSTÄ 24.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
23.11.2023 8:00Caverion vastaamaan Adara Pakkaus Oy:n tuotantolaitoksen kunnossapidosta Valkeakoskella
22.11.2023 11:00VTT mukaan signaalitiedusteluteknologioiden kehityshankkeeseen
20.11.2023 11:00Nestepaineelta 50 vuotta hydrauliikkaa
17.11.2023 20:30KATSO TÄSTÄ 17.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
15.11.2023 9:00Tuulivoimahankkeen luontojalanjäljen laskennasta konkreettisia tuloksia
14.11.2023 9:00VTT:n johtama suomalaiskonsortio luo kestäviä ratkaisuja elektroniikkajätteen vähentämiseksi
12.11.2023 9:00Teknologia 23 kasvatti suosiotaan tarjoten ratkaisuja alan osaajapulaan ja kilpailukykyyn

Siirry arkistoon »