Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Yritysten kannattavuus parani käyttökatteella mitattuna teollisuudessa, kaupassa ja rakentamisessa vuonna 2020

16.12.2021 11:00

euroja_100x.jpg

Teollisuuden, rakentamisen ja kaupan alan yritysten kannattavuus parani koronasta huolimatta vuonna 2020 käyttökatteella mitattuna vuoteen 2019 verrattuna.

Teollisuuden ja rakentamisen käyttökateprosentti kasvoi 0,9 ja kaupan 0,5 prosenttiyksikköä. Palvelualojen kannattavuus sen sijaan heikkeni 0,5 prosenttiyksikköä. Ilman palvelualoille maksettuja tukia kannattavuus olisi heikentynyt hieman yli prosenttiyksikön. Liikevaihto kasvoi kaupan ja rakentamisen toimialoilla vuonna 2020, mutta laski teollisuudessa ja palvelualoilla. Teollisuudessa liiketoiminnan kulut laskivat liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen laskua enemmän, mikä näkyi käyttökateprosentin kasvuna.

Palvelualoista kannattavuus heikkeni käyttökatteella mitattuna erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä taiteiden, viihteen ja virkistystoiminnan toimialoilla. Näillä toimialoilla korona ja sen vuoksi tehdyt rajoitukset vaikuttivat erityisen paljon. Palvelualojen kannattavuus heikkeni vuoteen 2019 verrattuna myös liiketulosprosentilla mitattuna, yhteensä 1,8 prosenttiyksikköä.

Teollisuusyritysten kannattavuus parani käyttökatteella mitattuna erityisesti elektroniikkateollisuudessa sekä muiden kulkuneuvojen valmistuksessa. Liiketulosprosentilla mitattuna teollisuuden kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Kaupan ja rakentamisen toimialoilla kannattavuus parani myös liiketulosprosentilla mitattuna: kaupassa 0,4 prosenttiyksikköä ja rakentamisessa 1,0 prosenttiyksikköä.

Yritysten rahoitustulosprosentti heikentyi teollisuuden, kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla. Rakentamisessa rahoitustulosprosentti kasvoi puolestaan 1,0 prosenttiyksikköä. Teollisuudessa ja kaupassa rahoitustulosprosentti supistui erityisesti rahoituskuluissa raportoitavista arvonalentumisista johtuen. Myös nettotulosprosentti sekä kokonaistulosprosentti laskivat teollisuudessa, kaupassa ja palvelualoilla. Rakentamisessa vastaavissa tunnusluvuissa oli kasvua.

Yritysten määrä väheni hieman vuonna 2020

Yritysten lukumäärä oli vuonna 2020 yhteensä 368 600. Yritysten lukumäärä väheni 0,4 prosenttia vuodesta 2019. Yritysmäärä supistui eniten maa- ja metsätaloudessa, jossa yritysten lukumäärä väheni 3 900 yrityksellä, eli noin 5,0 prosenttia. Yritysten määrä lisääntyi puolestaan eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa lukumäärä kasvoi 1 200 yrityksellä, eli 3,3 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten yritysten määrä lisääntyi rahoitus- ja vakuutusalalla, jossa yritysmäärä kasvoi 10,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Koronan kurittamilla majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä taiteet, viihteet ja virkistys – toimialoilla yritysten lukumäärissä näkyi jopa kasvua. Majoituksen- ja ravitsemistoiminnan toimialalla yritysten lukumäärä kasvoi maltillisesti 16 yrityksellä, eli 0,1 prosenttia. Kasvu selittyy majoitusalan yritysten lisääntymisellä. Taiteet, viihteet ja virkistys -toimialalla yritysten lukumäärä kasvoi 91 yrityksellä, eli 1,0 prosenttia vuodentakaisesta. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla yritysten lukumäärä väheni 71 yrityksellä, eli 0,4 prosenttia. Toimialan lasku jäi maltilliseksi erityisesti posti- ja kuriiritoimintaa harjoittavien yritysten lisääntymisen vuoksi.

Kahden edellisen kappaleen tiedot perustuvat yritysten rakennetilaston tietoihin, joka kattaa joulukuussa julkaistavien lopullisten tietojen osalta kaikki toimialat, myös alkutuotannon (TOL A). Kiinteistöalan toimialalla (TOL 68) osa liikevaihdosta saattaa vuonna 2020 näkyä muissa liiketoiminnan tuotoissa tietolähteenä käytettävän elinkeinoverolomakkeen raportointitavan muutoksesta johtuen.

Lisää tietoa yritysten kehityksestä koronavuonna 2020 löytyy katsauksesta .

Tilaston tietopohja

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen määrittelemien yritysten tietoihin. Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys muodostetaan yhdestä tai useammasta oikeudellisesta yksiköstä (y-tunnus). Tiedot pohjautuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä. Tilaston yhteydestä löytyy erilliset taulukot voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä.

Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan tietokantatauluja sekä yrityksiin että oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuen.

Yritysten toimipaikkoja kuvaavia tietoja löytyy Alueellisesta yritystoimintatilastosta . Suomessa toimivien ulkomaisten tytäryhtiöiden tarkempia tietoja löytyy Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastosta . Nämä yritykset sisältyvät myös yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon.

Lähde: Tilastokeskus

24.05.2022 10:00MacGregor on saanut merkittävän tilauksen toimittaa RoRo-laitteiston kolmeen hybridikäyttöiseen RoPax-alukseen
23.05.2022 10:00Parkerin uusimmassa asiantuntijakatsauksessa käsitellään tämänhetkisiä sähköajoneuvoteknologioita ja niiden vaikutuksia ajoneuvojen sähköistymiselle
20.05.2022 22:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 20/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
18.05.2022 11:00Rekisteröityjä uusia yrityksiä oli 13 470 tammi-maaliskuussa 2022
13.05.2022 22:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 19/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
10.05.2022 9:33Uusia lupaavia menetelmiä lentopolttoaineiden ja kemikaalien valmistukseen
09.05.2022 15:22Kivirock -jättilehti työn alla - lähde mukaan ilmoituksella!
06.05.2022 16:00KATSO TÄSTÄ! Ammattilehden ja Kivirockin MAXPO 2022 erikoislähetys - jättikooste osastoista & tunnelmista
05.05.2022 11:00Valmet toimittaa Eren Paperin Shottonin tehtaalle Isoon-Britanniaan OCC-, massankäsittely- ja ulkopakkauskartonkilinjat sisältävän tilauksen
04.05.2022 11:00Teknisen Kaupan Liiton jaosto TIC FORUM seuraa EU:n uutta standardointistrategiaa

Siirry arkistoon »