Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,3 miljoonaa

23.10.2021 11:00

opiskelijat_900px_jpg.jpg

Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,35 miljoonaa vuonna 2020. Opiskelijamäärä kasvoi lukio-, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa ja väheni peruskouluopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

1) Tiedot ovat tilanteesta 20.9. paitsi ammatillisen koulutuksen tiedot, jotka ovat kalenterivuodelta. Esiopetustiedot ovat sekä varhaiskasvatuksen että koulun yhteydessä järjestettävästä esiopetuksesta kaikilta vuosilta. Aikuisten perus- ja lisäopetuksen tiedot ovat mukana vuoden 2020 luvuissa kaikista oppilaitostyypeistä, aiemmin vain oppilaitostyypeistä 11, 12 ja 19.

Vuonna 2020 uusia opiskelijoita oli 301 100, mikä on 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Aloittaneiden määrä laski yhden prosentin perusopetuksessa, muilla koulutussektoreilla määrä kasvoi: lukiokoulutuksessa 0,1 prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa prosentin, ammattikorkeakoulutuksessa 16 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 13 prosenttia.

Vuonna 2020 tutkinnon suorittaneita oli 219 800, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Perusopetuksessa sekä lukio-, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa suoritettiin tutkintoja edellisvuotista enemmän, ammatillisessa koulutuksessa edellisvuotta vähemmän.

Naiset enemmistönä perusasteen jälkeisessä koulutuksessa

Uusista opiskelijoista naisia oli 54 prosenttia ja tutkinnon suorittaneista 55 prosenttia. Kaikista opiskelijoista naisia oli 51 prosenttia. Naiset olivat enemmistönä uusissa opiskelijoissa, opiskelijoissa ja tutkinnon suorittaneissa kaikilla perusasteen jälkeisillä koulutussektoreilla.

Ylioppilastutkinnon suorittaneista naisia oli 59 prosenttia ja ammatillisen tutkinnon suorittaneista 55 prosenttia. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista naisia oli 52 prosenttia, ammattitutkinnon suorittaneista 61 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon suorittaneista 59 prosenttia.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli naisia 59 prosenttia ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 70 prosenttia. Yliopistojen peruskoulutuksen suorittaneista naisten osuus oli 59 prosenttia ja yliopistojen jatkokoulutuksen suorittaneista 53 prosenttia.

Joka kymmenes opiskelija on vieraskielinen

Vuonna 2020 kaikkiaan 10 prosenttia opiskelijoista oli vieraskielisiä. Perusasteen koulutuksessa vieraskielisiä oppilaita ja opiskelijoita oli 55 700 ja perusasteen jälkeisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa 82 200. Vieraskielisellä opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Perusasteen koulutuksessa vieraskielisiä opiskelijoita oli 5 prosenttia, lukiokoulutuksessa 7 prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa 14 prosenttia ja ammattikorkea- sekä yliopistokoulutuksessa molemmissa 10 prosenttia.

Perusasteen koulutuksessa oli 30 500 ja perusasteen jälkeisessä tutkintoon johtavassa koulutuksessa 52 600 ulkomaalaista opiskelijaa vuonna 2020. Ulkomaalaisella opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kansalaisuus on muu kuin suomi. Perusasteen koulutuksessa ulkomaalaisia opiskelijoita oli 5 prosenttia, lukiokoulutuksessa 2 prosenttia, ammatillisessa koulutuksessa 9 prosenttia, ammattikorkeakoulutuksessa 6 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 7 prosenttia.

Opiskelijat ja tutkinnot -tilasto kuvaa tutkintotavoitteisen koulutuksen kokonaisuutta yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja kaikista koulutussektoreista.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

24.05.2022 10:00MacGregor on saanut merkittävän tilauksen toimittaa RoRo-laitteiston kolmeen hybridikäyttöiseen RoPax-alukseen
23.05.2022 10:00Parkerin uusimmassa asiantuntijakatsauksessa käsitellään tämänhetkisiä sähköajoneuvoteknologioita ja niiden vaikutuksia ajoneuvojen sähköistymiselle
20.05.2022 22:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 20/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
18.05.2022 11:00Rekisteröityjä uusia yrityksiä oli 13 470 tammi-maaliskuussa 2022
13.05.2022 22:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 19/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
10.05.2022 9:33Uusia lupaavia menetelmiä lentopolttoaineiden ja kemikaalien valmistukseen
09.05.2022 15:22Kivirock -jättilehti työn alla - lähde mukaan ilmoituksella!
06.05.2022 16:00KATSO TÄSTÄ! Ammattilehden ja Kivirockin MAXPO 2022 erikoislähetys - jättikooste osastoista & tunnelmista
05.05.2022 11:00Valmet toimittaa Eren Paperin Shottonin tehtaalle Isoon-Britanniaan OCC-, massankäsittely- ja ulkopakkauskartonkilinjat sisältävän tilauksen
04.05.2022 11:00Teknisen Kaupan Liiton jaosto TIC FORUM seuraa EU:n uutta standardointistrategiaa

Siirry arkistoon »