Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Cargotec ja Konecranes sulautuvat - tulevasta yhtiöstä kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja

01.10.2020 9:11

cargoteclogo.jpg

Cargotec Oyj:n (”Cargotec”) ja Konecranes Oyj:n (”Konecranes”) hallitukset ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”) ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella (”Tuleva Yhtiö”).

Järjestely lyhyesti
 • Tuleva Yhtiö on asiakaslähtöinen kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja. Tilikauden 2019 perusteella arvioituna Tulevan Yhtiön havainnollistava yhteenlaskettu liikevaihto on noin 7,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 565 miljoonaa euroa.
 • Tulevalla Yhtiöllä on hyvät edellytykset johtaa toimialan murrosta kohti kasvavaa kestävää kehitystä älykkäisiin ratkaisuihin perustuen, toimimalla asiakkaidensa elinkaarikumppanina ja asettamalla turvallisuuden etusijalle kaikessa toiminnassaan.
 • Tuleva Yhtiö pystyy tuottamaan sidosryhmilleen huomattavaa arvoa toimimalla asiakkaidensa kumppanina koko elinkaaren ajan, innovoimalla ratkaisuja kestävän kehityksen haasteeseen, varmistamalla hyvät lähtökohdat kasvulle materiaalivirroissa ja luomalla yhteisen kansainvälisen huippuosaajien tiimin.
 • Tuleva Yhtiö tavoittelee alustavasti yli 10 prosentin vertailukelpoista liikevoittoa. Tavoitteen saavuttamista tukevat arviolta noin 100 miljoonan euron vuotuiset synergiaedut, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti kolmen vuoden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanopäivästä.
 • Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Konecranes sulautuu Cargoteciin. Ennen täytäntöönpanoa tai sen yhteydessä Cargotec laskee liikkeeseen uusia maksuttomia osakkeita Cargotecin osakkeenomistajille heidän nykyisen osakeomistuksensa suhteessa niin, että kutakin A-sarjan osaketta kohden annetaan kaksi (2) uutta A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohden annetaan kaksi (2) uutta B-sarjan osaketta, mukaan luettuna Cargotecille sen omia osakkeita kohden annettavat uudet osakkeet. Täytäntöönpanon yhteydessä Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,3611 uutta Cargotecin A-sarjan osaketta ja 2,0834 uutta Cargotecin B-sarjan osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Konecranesin osaketta kohti. Konecranesin osakkeenomistajat omistaisivat tällöin noin 50 prosenttia ja Cargotecin osakkeenomistajat noin 50 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista ja äänistä. Sulautumisvastikeosakkeiden lisäksi kaikki Cargotecin nykyiset A-sarjan osakkeet listataan Nasdaq Helsinkiin sulautumisen yhteydessä.
 • Konecranes ehdottaa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa pidettävälle yhtiökokoukselleen, että Konecranesin osakkeenomistajille jaetaan järjestelyn yhteydessä ennen yhdistymisen täytäntöönpanoa lisävarojenjakona yhteensä noin 158 miljoonaa euroa eli 2,00 euroa per osake. Lisävarojenjako maksetaan tavanomaisen varojenjaon lisäksi.
 • Vuoden 2021 tavanomaisen varojenjaon osalta Cargotecin ja Konecranesin hallitukset ehdottavat vuonna 2021 pidettäville yhtiökokouksilleen enintään 70 miljoonan euron varojenjakoa siten, että kumpikin yhtiö jakaa ennen yhdistymisen täytäntöönpanoa varoja likimain saman määrän.
 • Cargotec ja Konecranes ovat saaneet tarvittavat rahoitussitoumukset sulautumisen täytäntöönpanoa varten.
 • Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Cargotecin ja Konecranesin ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät.
 • Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 44,8 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 76,3 prosenttia äänistä, sekä osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,4 prosenttia Konecranesin osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti äänestämään yhdistymisen puolesta. 
 • Cargotecin ja Konecranesin hallitukset suosittelevat yksimielisesti yhdistymistä yhtiöiden osakkeenomistajille.
 • Tulevan Yhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi yhtä monta jäsentä kummankin yhtiön hallituksista. Tulevan Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Christoph Vitzthumia.
 • Tulevan Yhtiön alustavat taloudelliset tavoitteet ovat markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu, alustavasti yli 10 prosentin vertailukelpoinen liikevoitto ja alle 50 prosentin nettovelkaantumisaste, joka voi olla väliaikaisesti suurempi.

Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin: Vastuullisuus on ollut Cargotecilla tärkeässä roolissa yhtiön perustamisesta lähtien. Sulautumisen ansiosta nousemme kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Asiakkaamme tarvitsevat yhä enemmän ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Yhdessä pystymme ratkaisemaan asiakkaiden haasteita paremmin. Uskon, että yhdistyminen avaa meille erinomaisen tilaisuuden luoda arvoa sekä liiketoiminnassa että muuttamalla maailmankauppaa kestävämpään suuntaan. Tulevalla Yhtiöllä on hyvät edellytykset tarttua näihin mahdollisuuksiin ja luoda merkittävää arvoa asiakkailleen, työntekijöilleen ja osakkeenomistajilleen.”

Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum: ”Konecranes ja Cargotec omistavat ikonisia teknologiabrändejä, niillä on vahva innovaatiokyky ja osaavia ihmisiä, ja ne panostavat kestävään kehitykseen. Yhdistyessään ne muodostavat yhtiön, joka on selvästi osiensa summaa suurempi. Yhtiö luo kestäviä synergiaetuja ja tarjoaa ainutlaatuisen perustan omistaja-arvon luomiseksi. Asiakkaat hyötyvät yhtiöiden yhdistetyistä teknologioista ja entistä paremmasta huoltotarjonnasta. Tämä on käänteentekevä hetki Suomen teollisuudelle ja koko materiaalinkäsittelyalalle, ja olemme täysin valmiita ja sitoutuneita tarttumaan tähän historialliseen mahdollisuuteen.”

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: ”Tulevalla Yhtiöllä on entistä paremmat mahdollisuudet tehostaa asiakkaidensa toimintaa ja kehittää koko toimialaa vastuullisemmaksi ja älykkäämmäksi. Yhdessä olemme vahvempia. Yhdistämällä tuotekehitysresurssimme pystymme nopeuttamaan innovointia painopistealoinamme automaatio, robotiikka, sähköistäminen ja digitalisaatio. Molempien yhtiöiden huoltoverkosto on laaja, ja maailmanluokan palvelualustamme ja älykkään teknologiamme ansiosta pystymme tuottamaan asiakkaillemme ylivertaista arvoa.”

Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith: ”Tulevasta Yhtiöstä tulee alansa maailmanlaajuinen johtaja, kiitos ainutlaatuisen tuotevalikoiman, maailmanlaajuisen huoltoverkoston ja alansa parhaan älykkään teknologian, ja Tuleva Yhtiö on sitoutunut panostamaan turvallisuuteen. Konecranesillä ja Cargotecilla on tukenaan huippuosaajansa ja vahva tahto olla kestävien materiaalivirtojen johtaja, joka palvelee asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ajoitus on oikea, ja yhdistymisen perusteet ja yhteensopivuus ovat vakuuttavat. Konecranes odottaa innokkaana yhteistä matkaa Cargotecin kanssa.”

Yhdistymisen syyt

Ehdotettu yhdistyminen luo kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuisen johtajan, jolla on lukuisia arvokkaita asiakaskeskeisiä brändejä ja toisiaan täydentävät tarjoomat teollisuudessa, tehtaissa, satamissa, terminaaleissa, tieliikenteessä ja merirahdin käsittelyssä. Cargotecin ja Konecranesin ehdotetussa yhdistymisessä syntyy seuraavia arvoa luovia vahvuuksia:

  1. Uusia yhteisiä arvonluontimahdollisuuksia synergiaetujen hyödyntämisestä sekä ensiluokkaisesta operatiivisesta tehokkuudesta ja innovatiivisuudesta, jotka ovat Tulevan Yhtiön ytimessä.
  2. Elinkaarikumppanuuksia asiakkaidemme kanssa vahvuuksinamme toimialan kattava huoltoverkosto, maailmanluokan elinkaaripalvelualusta ja älykäs huoltoteknologia. Yhdessä nämä mahdollistavat nopean kasvun asiakkaille asennetussa laitekannassa, kolmannen osapuolen laitteissa ja innovatiivisessa uudessa tarjoomassa.
  3. Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteeseen innovoinnilla automaation, robotiikan, sähköistämisen ja digitalisaation painopistealoilla.
  4. Hyvät lähtökohdat kasvuun materiaalivirtojen alalla nykyisestä ydintarjoomasta muodostuvan vahvan perustan ja tuotekehitystoiminnan laajenemisen myötä.
  5. Yhteinen kansainvälisten huippuosaajien tiimi, jonka taustalla on toimialansa halutuin työnantaja työn vahvan merkityksellisyyden, maailmanlaajuisen liiketoiminnan ja moninaisten urakehitysmahdollisuuksien ansiosta.

Strategiset, kaupalliset ja operatiiviset edut

Cargotecin ja Konecranesin ehdotettu yhdistyminen luo arvoa monipuolisesti: maantieteellisesti, tuote- ja palveluvalikoimassa sekä työntekijöiden, asiakkaiden ja osakkeenomistajien näkökulmasta. Tuleva Yhtiö nojaa sekä Konecranesin että Cargotecin osaamiseen ja vahvuuksiin, joiden yhdistäminen hyödyttää kaikkia sidosryhmiä. Tulevan Yhtiön tavoitteena on olla kestävien materiaalivirtojen johtaja, ja se panostaa tätä varten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, turvallisuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen sekä asiakkaiden laitteiden ja ratkaisujen elinkaariarvon maksimointiin. 

Yhtiöiden yhdistetty tuote- ja palveluvalikoima sisältää maailmanluokan elinkaaripalvelut sekä älykkäät laitteet ja ohjelmistot, jotka luovat asiakkaille arvoa parantamalla kestävyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta. Myös palveluiden laaja saatavuus ja kattavuus, edistyksellinen teknologiatarjonta, integroidut ratkaisut ja koko elinkaarelle ulottuva asiakastuki luovat arvoa asiakkaille. 

Ehdotettu yhdistyminen luo perustan uusien tarjoomien innovointiin ja laajentumiseen uusille toimialoille materiaalivirtojen hallinnassa. Yhtiöiden kyvykkyyksien yhdistäminen nopeuttaa entisestään automaation, robotiikan, digitalisaation ja sähköistämisen avainhankkeiden kehittämistä. Tulevalla Yhtiöllä on edellytykset markkinoita nopeampaan kasvuun nykyisessä ydinliiketoiminnassaan ja sen ympärillä elinkaaripalveluissa, älykkäissä laitteissa, ohjelmistoissa, järjestelmäsuunnittelussa ja -optimoinnissa. Tulevan Yhtiön älykkään huoltoteknologian tarjooma kattaa etävalvonnan, koneoppimisen, digitaaliset työvälineet sekä myynnin, suunnittelun ja teknisen tuen alustat. Ensiluokkainen operatiivinen tehokkuus on Tulevan Yhtiön ytimessä.

Tuleva Yhtiö panostaa vahvaan johtamis- ja osaamiskulttuuriin ja tarjoaa työntekijöilleen erinomaiset mahdollisuudet urakehitykseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Tulevan Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluu johtavia brändejä, ja Cargotec ja Konecranes uskovat Tulevan Yhtiön olevan houkutteleva työnantaja. Se nojaa toiminnassaan vahvaan pohjoismaiseen perinteeseen, jonka periaatteena on työntekijöiden osallistaminen, monimuotoisuus ja syrjimättömyys. Tuleva Yhtiö on sitoutunut noudattamaan eettisiä periaatteita, kohtelemaan työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja panostamaan turvallisuuteen. 

Tuleva Yhtiö voi kasvattaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinaosuutta nykyisten ja tulevien asiakkaidensa keskuudessa. Tulevan Yhtiön tarjooma kattaa entistä suuremman osan arvoketjusta, minkä ansiosta Tuleva Yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä tehokkaammin ja kattavammin. Tarjoomien yhdistämisen seurauksena Tulevalla Yhtiöllä on entistä paremmat valmiudet tarjota asiakkailleen integroitua huoltoa, laitteita, ohjelmistoja sekä järjestelmäsuunnittelua ja -optimointia, joista muodostettujen ratkaisujen asiakasarvo on osiensa summaa suurempi.

Taloudelliset edut: merkittävät synergiat

Cargotecin ja Konecranesin ehdotetun yhdistymisen odotetaan luovan Tulevan Yhtiön osakkeenomistajille arvoa yhtiöiden toisiaan täydentävän osaamisen, tuotekehitystoiminnan laajenemisen, kansainvälisen huippuosaamisen, ensiluokkaisen operatiivisen tehokkuuden ja synergioiden myötä. Yhdistymisen synergiaedut ovat arviolta noin 100 miljoonaa euroa vuodessa, ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti kolmen vuoden kuluessa täytäntöönpanopäivästä.

Yhtiöt hallinnoivat integraatiosuunnittelua tähtäimessään valmius yhteiseen tulevaisuuteen heti sulautumisen täytäntöönpanosta alkaen, kuitenkin niin, että niiden tavanomainen liiketoiminta jatkuu siihen asti. Tavoitteena on pitää kiinni kummankin yhtiön parhaista osaajista ja huolehtia siitä, että integraatiosuunnittelu täyttää sääntelystä aiheutuvat ja eettiset vaatimukset.

Cargotec ja Konecranes tiedottavat suunnittelun edetessä ehdotetun yhdistymisen sosiaalisista, taloudellisista ja oikeudellisista vaikutuksista työntekijäjärjestöille, kuulevat niitä ja neuvottelevat niiden kanssa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tuleva Yhtiö

Yleiskatsaus

Tulevan Yhtiön havainnollistava yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 noin 7,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 565 miljoonaa euroa, josta huollon osuus oli noin 40 prosenttia. Cargotecilla ja Konecranesillä oli 30.6.2020 yli 50 maassa yhteensä noin 29 400 työntekijää. Tulevan Yhtiön laajan huoltoverkoston 8 500 työntekijää palvelivat yhtiöiden asiakkaita yli 800 huoltopisteessä eri puolilla maailmaa. Tulevan Yhtiön liiketoiminta-alueita ovat kontinkäsittely, -valmistus, -kuljetus, rakentaminen ja suunnittelu, paperi ja sellu, metallituotteet, kaivos-, energia-, kemian- ja meriteollisuus.

Tulevan Yhtiön nimi päätetään ja julkistetaan myöhemmin. Sulautumissuunnitelman mukaan Cargotecin hallitus ehdottaa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa koolle kutsuttavalle Cargotecin yhtiökokoukselle Cargotecin yhtiöjärjestyksen muuttamista sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen yhteydessä siten, että yhtiöjärjestyksessä mainitaan Tulevan Yhtiön uusi nimi. Tulevan Yhtiön pääkonttorin sijainnista päätetään myöhemmin.

Hallitus ja johto

Tulevan Yhtiön hallituksen ehdotetaan koostuvan neljästä (4) Konecranesin nykyisen hallituksen jäsenestä (Christoph Vitzthum, Janina Kugel, Ulf Liljedahl ja Niko Mokkila) sekä neljästä (4) Cargotecin nykyisen hallituksen jäsenestä (Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Kaisa Olkkonen ja Teuvo Salminen). Tulevan Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Christoph Vitzthumia.

Tulevan Yhtiön toimitusjohtaja nimitetään ja julkistetaan myöhemmin. Cargotecin ja Konecranesin hallitukset päättävät yhdessä toimitusjohtajan nimittämisestä ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Omistusrakenne ja hallinnointi

Ennen sulautumisen täytäntöönpanoa tai sen yhteydessä Cargotec laskee liikkeeseen uusia maksuttomia osakkeita Cargotecin osakkeenomistajille heidän nykyisen osakeomistuksensa suhteessa niin, että kutakin A-sarjan osaketta kohden annetaan kaksi (2) uutta A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohden annetaan kaksi (2) uutta B-sarjan osaketta, mukaan luettuna Cargotecille sen omia osakkeita kohden annettavat uudet osakkeet. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,3611 uutta Cargotecin A-sarjan osaketta ja 2,0834 uutta Cargotecin B-sarjan osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Konecranesin osaketta kohti, jolloin täytäntöönpanon jälkeen Konecranesin osakkeenomistajat omistavat noin 50 prosenttia ja Cargotecin osakkeenomistajat noin 50 prosenttia Tulevan Yhtiön osakkeista olettaen, ettei yksikään Konecranesin osakkeenomistaja vaadi osakkeidensa lunastamista sulautumisesta päättävässä Konecranesin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Seuraavaan taulukkoon on merkitty Tulevan Yhtiön kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa (31.8.2020) olettaen, että kaikki Cargotecin ja Konecranesin nykyiset osakkeenomistajat ovat osakkeenomistajia samalla osakeomistuksella myös sulautumisen täytäntöönpanohetkellä.1)

22.01.2021 23:25KATSO TÄSTÄ 22.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
27.01.2021 11:03Schneider Electric esittelee uuden teollisuuden automaatiojärjestelmän
26.01.2021 9:34Ulvilalaiselle Cimcorpille miljoonatilaus Saksasta
25.01.2021 11:00Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 2,9 prosenttia edellisvuoden joulukuusta
21.01.2021 16:01Uudet pakkas-sylinterit ja jarruliittimet Metal Worksilta
19.01.2021 10:00SMC webinaarikutsu: aiheena ionisaattorit - vielä ehdit ilmoittautua mukaan
15.01.2021 19:35KATSO TÄSTÄ 15.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
15.01.2021 9:10Indutrade konserniin kuuluva Filterteknik laajentaa Suomeen
13.01.2021 9:11Kalmarin luotettava konttilukkiteknologia parantamaan Reunionin sataman toimintaa
12.01.2021 11:00SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa

Siirry arkistoon »