Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Suomen kauppalaivastossa yli 1 200 alusta

21.09.2020 9:35

Vuoden 2020 elokuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 240 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 678 alusta ja pienaluksiin 287 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 275 kappaletta.

Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2020 elokuussa yhteensä 113 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 862 412. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 728 898 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 564 966.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.8.2020

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.8.2020

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 175 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 101 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.8.2020

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 678 1 728 898 711 416
Matkustaja-alukset 195 22 991 9 362
Roro-matkustaja-alukset 53 603 711 283 897
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  90 220 509 94 259
Säiliöalukset  10 182 031 91 645
Erikoisalukset  175 67 377 21 001
Muut alukset  101 14 221 4 676

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 35 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 21. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli pienentynyt yhdeksällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Muita kuivalastialuksia oli neljä vähemmän. Matkustaja-aluksia, roro-matkustaja-aluksia ja erikoisaluksia oli kutakin kaksi vähemmän. Muita aluksia oli yksi vähemmän. Roro-lastialuksia oli kaksi enemmän. Pienalusten määrä oli kasvanut kolmella ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä ei muuttunut. Kauppa-alusluettelon alusmäärä pieneni yhdellä aluksella elokuussa 2020.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

21.01.2021 16:01Uudet pakkas-sylinterit ja jarruliittimet Metal Worksilta
19.01.2021 10:00SMC webinaarikutsu: aiheena ionisaattorit - vielä ehdit ilmoittautua mukaan
15.01.2021 19:35KATSO TÄSTÄ 15.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
15.01.2021 9:10Indutrade konserniin kuuluva Filterteknik laajentaa Suomeen
13.01.2021 9:11Kalmarin luotettava konttilukkiteknologia parantamaan Reunionin sataman toimintaa
12.01.2021 11:00SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa
12.01.2021 10:00Kalmar ja Nokia laajentavat kumppanuutta satama-automaatiossa
12.01.2021 7:44SMC Uutuustuotteet 2020 Vol 2 -esite julkaistu
11.01.2021 15:21Ohjelmoitavien ruuvinvääntimien saralla tapahtuu
11.01.2021 15:12Baumerin kamerauutuudet liikkuvien kohteiden kuvaukseen ja nopeaan tiedonsiirtoon

Siirry arkistoon »