Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Ammatillisen lisäkoulutuksen ja työvoimakoulutuksen järjestäminen väheni vuonna 2018

13.12.2019 12:11

koulutus.jpg

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtamatonta ammatillista lisäkoulutusta ja työvoimakoulutusta järjestettiin oppilaitoksissa vuonna 2018 selvästi vähemmän kuin edellisvuonna. Erityisesti oppisopimuksena toteutetussa ammatillisessa lisäkoulutuksessa osallistujien määrä väheni 62 prosenttia ja opetustuntien määrä 76 prosenttia.

Sekä oppisopimuksena että muuna kuin oppisopimuksena toteutettu ammatillinen lisäkoulutus väheni selvästi. Oppisopimuksena toteutetun ammatillisen lisäkoulutuksen osallistujat vähentyivät reilusta 1 100 osallistujasta reiluun 400 osallistujaan ja opetustunnit vajaasta 14 000 tunnista noin 3 300 tuntiin. Muuna kuin oppisopimuksena toteutetussa ammatillisessa lisäkoulutuksessa osallistujien määrä pieneni lähes 40 prosentilla edellisvuodesta ja annettujen opetustuntien määrä noin 30 prosentilla vuonna 2018. Työvoimakoulutuksen osallistujien ja opetustuntien määrä väheni runsaalla neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen vaikutti vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistus, joka toteutettiin osana ammatillisen koulutuksen reformia.

Ainoa koulutustyyppi, jota järjestettiin selvästi edellisvuotta enemmän, oli avoin ammattikorkeakouluopetus. Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa osallistujien määrä kasvoi 14 prosenttia lähes 46 000 osallistujaan ja annettujen opetustuntien määrä kasvoi 20 prosenttia vajaaseen 900 000 opetustuntiin.

Yleissivistävään koulutukseen osallistui runsas 1,6 miljoonaa osallistujaa ja opetustunteja järjestettiin vajaa 2,8 miljoonaa tuntia. Yleissivistävän koulutuksen volyymi pysyi lähes ennallaan: sekä osallistujia että annettuja opetustunteja oli kaksi prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Kaikkiaan oppilaitosten tutkintoon johtamatonta koulutusta järjestettiin vuonna 2018 lähes saman verran kuin edellisvuonna. Opetusta annettiin vuonna 2018 noin 5 miljoonaa tuntia, prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osallistujia (brutto-opiskelijamäärä) koulutuksessa oli vajaa kaksi miljoonaa, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naisia osallistujista oli 69 prosenttia vuonna 2018. Naisten osuus osallistujista vaihteli suuresti koulutustyypeittäin: pienin naisten osuus opiskelijoista oli työnantajan tilaamassa koulutuksessa (41 prosenttia naisia) ja suurin avoimessa yliopisto-opetuksessa (79 prosenttia naisia).

Kaikista oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen opetustunneista runsas puolet annettiin vapaana sivistystyönä järjestettynä koulutuksena ja vajaa 20 prosenttia annettiin avoimena ammattikorkeakouluopetuksena. Työvoimakoulutus kattoi kaikista opetustunneista vajaa 10 prosenttia. Kaikista osallistujista runsas neljä viidestä opiskeli vapaana sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa ja vajaa seitsemän prosenttia työnantajan tilaamassa koulutuksessa.

Vapaana sivistystyönä järjestetyssä aikuiskoulutuksessa brutto-opiskelijamäärä oli 1,6 miljoonaa ja netto-opiskelijamäärä lähes 900 000. Brutto-opiskelijamäärään henkilö lasketaan opiskelijaksi (osallistujaksi) jokaisesta opiskelemastaan koulutuksesta. Opiskelija voi siten olla mukana opiskelijamäärässä useamman kerran kalenterivuoden aikana yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa. Netto-opiskelijamäärässä henkilö on mukana vain kerran.

Opetustunteja kertyi vapaana sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa vajaa 2,8 miljoonaa opetustuntia. Eniten opetusta kaikista tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunneista (29 prosenttia) annettiin kulttuurin koulutusalalla, jossa suosituimpia olivat musiikin ja käsi- ja taideteollisuuden opintoalat. Suosittuja koulutusaloja olivat myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, jossa kertyi 19 prosenttia opetustunneista, sekä humanistinen ja kasvatusala, jossa kertyi 17 prosenttia kaikista opetustunneista. Nämä sisällöt ovat olleet suosittuja vuodesta toiseen.

Perusasteen opetuksessa muualla kuin peruskouluissa (lukioissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa) oli 5 013 opiskelijaa, joista 4 605 oli perusopetuksessa eli peruskoulun koko oppimäärää opiskelevia ja 408 lisäopetuksessa (10. lk) vuonna 2018.

Tarkempaa tietoa oppilaitosten aikuiskoulutuksesta löytyy tietokantataulukoista .

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

23.01.2020A-Insinöörit laajentaa akustiikkapalvelujaan teollisuuden meluntorjuntaan
22.01.2020 10:22Konecranesin automaattiset RTG-järjestelmät kolmeen Eurooppalaiseen konttiterminaaliin
21.01.2020 15:20Toyota Material Handling Europen toimitusjohtaja Matthias Fischer LOGY Conference 2020 -keynote puhujaksi
20.01.2020 17:01Pimatic Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Mika Virtanen
20.01.2020 11:00PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordicissa puhutaan alan vastuullisuudesta ja tulevaisuuden trendeistä
19.01.2020 12:11IP-Produkter hakee palvelukseensa hydrauliikan tuotepäällikköä
19.01.2020 11:30Teollisuuspalvelu on vahva kumppani valmistavassa teollisuudessa
18.01.2020 12:00Hydrotek Oy - Uusi hydrauliikka-alan toimija yli 150 vuoden kokemuksella
16.01.2020 19:00ILMOITTAJA! Katso tästä Fluid Finland lehden, Metsäalan Ammattilehden ja Kivirock lehden MEDIAMENU 2020
15.01.2020 9:00Uuden teknologian taivutus-automaatti tehostanut Hydroscandin putkituotantoa oleellisesti

Siirry arkistoon »