Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edellisvuodesta

09.12.2019 13:44

euroja_100x.jpg

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 heinä-syyskuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä työpäiviä oli yksi enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Työpäivien määrän kasvu vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä tavallisesti kustannusten vähenemiseen.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,2 prosenttia vuoden 2019 heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,1 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2019 heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 2,4 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 2,4 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 3,2 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 0,6 prosenttia vuoden 2019 heinä-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 0,7 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 1,9 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 3,4 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla ja valtiosektorilla kustannusten nousu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Kuntasektorilla kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut enemmän kuin ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot.

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 0,8 prosenttia ja rakentamisen toimialalla (F) 2,4 prosenttia heinä-syyskuussa 2019 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus laski 0,9 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä kemianteollisuudessa 2,5 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 2,3 prosenttia. Metsäteollisuudessa kustannukset laskivat 0,2 prosenttia ja metalliteollisuudessa kustannukset pysyivät muuttumattomina. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla, 3,8 prosenttia ja suurin lasku oli informaation ja viestinnän toimialalla, 3,2 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 1,0 prosenttia heinä-syyskuussa 2019 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset laskivat 0,6 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metsäteollisuudessa 0,5 prosenttia, kemianteollisuudessa 2,4 prosenttia, metalliteollisuudessa 0,5 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 2,3 prosenttia heinä-syyskuussa 2019 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat rahoitus ja vakuutustoiminnan alalla 3,6 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla oli 3,0 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin palkkasummat perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tästä muutoksesta johtuen palkkasummissa saattaa olla epävarmuutta, mikä vaikuttaa tilastoon.

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

23.01.2020A-Insinöörit laajentaa akustiikkapalvelujaan teollisuuden meluntorjuntaan
22.01.2020 10:22Konecranesin automaattiset RTG-järjestelmät kolmeen Eurooppalaiseen konttiterminaaliin
21.01.2020 15:20Toyota Material Handling Europen toimitusjohtaja Matthias Fischer LOGY Conference 2020 -keynote puhujaksi
20.01.2020 17:01Pimatic Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Mika Virtanen
20.01.2020 11:00PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordicissa puhutaan alan vastuullisuudesta ja tulevaisuuden trendeistä
19.01.2020 12:11IP-Produkter hakee palvelukseensa hydrauliikan tuotepäällikköä
19.01.2020 11:30Teollisuuspalvelu on vahva kumppani valmistavassa teollisuudessa
18.01.2020 12:00Hydrotek Oy - Uusi hydrauliikka-alan toimija yli 150 vuoden kokemuksella
16.01.2020 19:00ILMOITTAJA! Katso tästä Fluid Finland lehden, Metsäalan Ammattilehden ja Kivirock lehden MEDIAMENU 2020
15.01.2020 9:00Uuden teknologian taivutus-automaatti tehostanut Hydroscandin putkituotantoa oleellisesti

Siirry arkistoon »