Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Ammatillisessa koulutuksessa 123 100 uutta opiskelijaa

30.09.2019 9:11

opiskelijat-kampusareenalla3_jpg.jpg

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2018 aikana 123 100 uutta opiskelijaa. Heistä 52 prosenttia oli naisia. Uusista opiskelijoista 85 000 opiskeli ammattillisessa perustutkintokoulutuksessa, 27 300 ammattitutkintokoulutuksessa ja 10 800 erikoisammattitutkintokoulutuksessa. Uusia opiskelijoita oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Uusista opiskelijoista 26 prosenttia opiskeli tekniikan aloilla, 23 prosenttia palvelualoilla sekä 19 prosenttia terveys- ja hyvinvointialoilla. Miesten ja naisten osuuksien vaihtelu koulutusaloittain tarkasteltuna oli suurta. Terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 83 prosenttia, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla 14 prosenttia.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden 2018 aikana 322 300 opiskelijaa. Heistä 51 prosenttia oli naisia.

Syksyn poikkileikkausajankohtana 20.9. tutkintoon johtavassa oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa oli kaikkiaan 150 900 opiskelijaa. Vuonna 2018 tieto poikkileikkausajankohdalta on kaikista opiskelijoista, sillä vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)) mukaan koulutusta ei enää jaotella erikseen nuorille ja aikuisille (näyttötutkintoon valmistava koulutus) suunnattuun koulutukseen. Poikkileikkausopiskelijamäärä ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien opiskelijamäärien kanssa, sillä ennen vuotta 2018 tieto 20.9. poikkileikkausajankohdalta oli vain nuorille suunnatun opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.

Vuonna 2018 oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskeli 220 700 opiskelijaa. Opiskelijoita oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ammattitutkintokoulutuksessa opiskeli 34 600 ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa 9 600.

Oppisopimuskoulutukseen osallistui 57 400 opiskelijaa. Opiskelijoista 21 900 opiskeli ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, 19 600 ammattitutkintokoulutuksessa ja 15 900 erikoisammattitutkintokoulutuksessa.

Ammatillisen tutkinnon suoritti 79 600 opiskelijaa vuonna 2018. Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin 54 500, ammattitutkintoja 17 200 ja erikoisammattitutkintoja 7 900. Tutkinnon suorittaneita oli lähes 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 55 prosenttia oli naisia. Lähes puolet, 47 prosenttia, suoritti tutkinnon tekniikan sekä kaupan ja hallinnon koulutusaloilta. Tutkinnon suorittaneista 21 prosenttia oli oppisopimusopiskelijoita.

Tarkempia tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista mm. koulutusmaakunnan ja iän mukaan löytyy tietokantataulukosta.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

31.05.2020 11:22Neleksen yritysidentiteetti kuvastaa yhtiön visiota ja arvoja
30.05.2020 13:22ABB Power Grids Finland investoi uuteen muuntajien kokoonpanolinjaan Vaasassa
29.05.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...
29.05.2020 11:00Valmet jatkaa toimenpiteitään vakaan liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi
28.05.2020 11:00Aalto Talent Expo 2020
27.05.2020 11:00Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto laski huhtikuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta
26.05.2020 12:00Automaattivarasto toimii suunnannäyttäjänä
25.05.2020 12:22Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 7,0 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta
24.05.2020 12:22Aalto-yliopiston tekniikan kunniatohtorit 2020
23.05.2020 11:00Valmet toimittaa keskitetyn ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmän PVO-Vesivoimalle vesivoimalaitosten operointiin

Siirry arkistoon »