Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

ECIU pilotoi uraauurtavaa yliopistomallia - Tampereen yliopisto on yksi ECIU-verkoston neljästätoista jäsenestä

08.07.2019 9:00

eciu_logo-on-white_2016.jpg-rw_largeart_1201.jpg

Innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto ECIU (European Consortium of Innovative Universities) on saanut EU:lta vihreää valoa korkeakoulutuksen innovointiin Euroopassa. Tampereen yliopisto on yksi ECIU-verkoston neljästätoista jäsenestä.

ECIU-verkoston jäsenyliopistot kehittävät uraauurtavassa kolmevuotisessa pilottiprojektissa haastepohjaista, euroopanlaajuista koulutusmallia perinteisen tutkintopohjaisen mallin sijaan. ECIU-yliopisto kokoaa yhteen opiskelijat, tutkijat, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat yli rajojen. Se tarjoaa tarvelähtöistä, poikkitieteellistä ja joustavaa koulutusta, joka on räätälöity niin yhteiskunnan kuin opiskelijoidenkin tarpeisiin. Työstettävät haasteet keskittyvät YK:n kaupunkeja ja yhteisöjä koskeviin kestävän kehityksen tavoitteisiin. ECIU-yliopiston opiskelijat ratkovat yhteiskunnan todellisia, merkittäviä ongelmia ja osallistuvat siten osaltaan paremman maailman rakentamiseen.

- On hienoa, että Tampereen yliopisto on eurooppalaisissa verkostoissa etunojassa kehittämässä jatkuvan oppimisen ja uudenlaisten kurssimoduulien kokonaisuutta. On tärkeää pystyä yliopistojen kesken esimerkiksi harmonisoimaan opintosuorituksia opiskelijalähtöisesti siten, että opiskelijalle tarjoutuu monipuolisia opintopolkuja eurooppalaisella tasolla. Yhdessä ECIU-kumppanien kanssa pyrimme vastaamaan vahvasti muuttuviin työelämän tarpeisiin ja tukemaan kansainvälisen osaamisen liikkumista, jouhevuutta ja ketteryyttä”, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls kertoo.

Arvovaltainen tuki EU:lta

Euroopan komissio käynnisti Ranskan presidentti Emmanuel Macroninaloitteesta rahoitushaun eurooppalaisille yliopistoille osana EU:n Erasmus+-ohjelmaa. Rahoitusta oli jaossa kaikkiaan 60 miljoonaa euroa (enimmillään 5 miljoonaa euroa projektia kohden 3 vuoden aikana) yliopistojen yhteenliittymille näiden välisen yhteistyön vahvistamiseen. Yhteenliittymien oli laadittava yhteiseurooppalainen opetussuunnitelma, joka sisältää innovatiivista pedagogiikkaa, strukturoitua liikkuvuutta ja eurooppalaisen kampuksen.

Kesäkuun 26. päivänä komissio ilmoitti ECIU-yliopiston tulleen hyväksytyksi yhtenä kaikkiaan 17:sta rahoituksen saaneesta hakijasta.

Tulevaisuuden yliopistoja

ECIU-yliopisto vastaa uudella koulutusmallillaan maailman ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

- Ainoa tapa ratkoa näitä haasteita on toimia yhdessä kaikkein yritteliäimpien opiskelijoiden, parhaiden tutkijoiden ja yhteiskunnan asiantuntijoiden kanssa, sanoo ECIU-verkoston puheenjohtaja Victor van der Chijs (Twenten yliopisto, Hollanti).
 

- EU-rahoitus antaa vahvistuksen sille, että olemme kehityksen kärjessä viedessämme eteenpäin innovatiivista opetustyötä ja oppimista. Suuntamme on oikea korkeakoulujen ja yhteiskunnan suhteen uudistamisessa sekä niitä ympäröivien haasteiden ratkomisessa.

Uraauurtava koulutusmalli

ECIU-yliopisto luo yhteiseurooppalaisen alustan opiskelijoiden, tutkijoiden, yhteiskunnan ja yritysten yhteistyölle ja tosielämän haasteiden innovatiiviselle ratkaisemiselle. Se lisää koulutuksen joustavuutta muun muassa mahdollistamalla opiskelijoille "mikrosuoritusmerkinnät" yksittäisistä kursseista. Opiskelijat voivat kerätä suoritusmerkintöjä heidän tarpeisiinsa räätälöityihin kompetenssipasseihin sen sijaan että jokaiselta vaadittaisiin samat, ennalta määrätyt tutkintosuoritukset.

Parempi joustavuus helpottaa myös elinikäisten oppijoiden osallistumista koulutukseen. ECIU-yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä yhteiskunnan toimijoiden kanssa, perustaa pop-up-laboratorioita innovatiivisten opetus- ja tutkimusmenetelmien testaamiseen sekä kannustaa ideoimaan keinoja yliopistojen välisen, sekä fyysisen, monimuoto- että virtuaaliliikkuvuuden parantamiseen.

Liikkuvuus ja monikansallisuus ovat ECIU-yliopiston ydintä. Jäsentenvälisten suhteiden helpottamiseksi perustetaan kolme haasteinnovaatiokeskusta (Challenge Innovation Hubs) Linköpingiin, Hampuriin ja Barcelonaan.

Tukea yhteiskunnalta ja yrityksiltä

ECIU-yliopistoa on suunniteltu yhteistyössä yritysten, julkisorganisaatioiden, yhteiskunnallisten toimijoiden, akateemikkojen sekä nykyisten ja tulevien opiskelijoiden kesken sidosryhmätapahtumissa eri puolilla Eurooppaa. Yliopistojen yrityskumppanit ja lähes kaikki alueelliset julkistoimijat tukevat ECIU-yliopiston perustamista.

Hanketta tukevia yrityskumppaneita ovat Airbus, Cisco, Engineering Ingegneria Informatica SpA, Ericsson AB, Hella Lithuania, Intel, Lietuvos Energija, Lyse Group, NXP, Ponsse, Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis, Sick AG ja Suez Environment.

Projekti käynnistyy virallisesti marraskuussa. Opiskelijoilla, työntekijöillä ja ulkoisilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus osallistua uudenlaisen koulutusjärjestelmän pilotointiin vuodesta 2020 alkaen.

- ECIU-yliopisto on erittäin kunnianhimoinen projekti. Se on saanut huomiota niin yrittäjien kuin koulutusalan ammattilaistenkin keskuudessa eri puolilla maailmaa. Olen todella iloinen kaikesta tähän mennessä saamastamme positiivisesta palautteesta. Toivon lämpimästi, että saamme ECIU-yliopistoon työstettäväksi tosielämän haasteita yhteiskunnallisilta toimijoilta, tutkijoilta, opiskelijoilta ja sidosryhmien jäseniltä, toteaa Sander Lotze, ECIU-yliopiston projektijohtaja.  

ECIU

ECIU-verkoston jäsenet ovat tutkimusintensiivisiä yliopistoja:

Aalborgin yliopisto, Tanska. Universidade de Aveiro, Portugali. Universitat Autònoma de Barcelona, Espanja. Dublin City University, Irlanti. Hampurin teknillinen yliopisto, Saksa. INSA Group, Ranska. Linköpingin yliopisto, Ruotsi. Kaunasin teknillinen yliopisto, Liettua. Nottinghamin yliopisto, Iso-Britannia. Stavangerin yliopisto, Norja. Trenton yliopisto, Italia. Tampereen yliopisto, Suomi. Twenten yliopisto, Hollanti. Tecnológico de Monterrey, Meksiko.

19.09.2019 13:24SKAL Kuljetusbarometri 3/2019: kustannukset karkaamassa käsistä
19.09.2019 12:00MacGregorille yli 20 miljoonan euron tilaukset
18.09.2019 13:22Finnvera ja Kauppakamari: Vientiyritysten tyypillinen luottotappio 30 000 euroa - Luottotappiot yhä viennin jarruna
17.09.2019 11:11Hämähäkkisilkin ja nanoselluloosan yhdistelmästä syntyi muovin haastaja
16.09.2019 11:33Rexroth unveils solution for fully integrated tire pressure control
15.09.2019 11:00Tampereen ammattikorkeakoulun hankesalkun arvo ponkaisi 18 miljoonaan euroon
14.09.2019 9:00Schneider Electric liittyy ISA Global Cybersecurity Allianceen perustajajäsenenä
13.09.2019 15:11Koneosapalvelu Oy on ostanut Kithydro Oy:n ja Hyprox Oy:n
12.09.2019 11:11Machine health: an easy way to analyze vibrations
11.09.2019 10:11Kaupan liikevaihto kasvoi heinäkuussa 1,1 prosenttia

Siirry arkistoon »