Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Bruttokansantuote kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018

21.06.2019 9:11

euroja_100x.jpg

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018 Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan. Maaliskuussa julkaistujen ennakkotietojen mukaan kasvu oli 2,3 prosenttia. Bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aikaansaatu arvonlisäys oli 232 miljardia euroa. Kansantuotteen tarkentumiseen alaspäin vaikutti erityisesti yritysten tekemistä ostoista saadut vuositiedot, jotka kasvattivat välituotekäyttöä.

Myös vuoden 2017 laskenta on tarkentunut. Vuonna 2017 bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 3,0 prosenttia, kun sen aiemmin arvioitiin kasvaneen 2,7 prosentilla. Bruttokansantuotteen käyvähintainen arvo pysyi maaliskuun julkaisun tasolla 224 miljardissa eurossa. Volyymin tarkentuminen johtui tuoterakenteen päivittymisestä.

Tarjonta

Tuotoksen arvo kasvoi 4,7 prosenttia 436 miljardiin euroon vuonna 2018. Tuotoksen volyymi oli 1,8 prosentin kasvussa ja tuotoksen hinta nousi 2,8 prosenttia. Välituotekäytön arvo kasvoi 5,8 prosenttia 236 miljardiin euroon. Välituotekäytön volyymi nousi 2,5 prosenttia.

Välituotekäyttö tarkentui tuotosta enemmän ylöspäin verrattuna maaliskuun laskentakierrokseen. Tästä johtuen bruttokansantuote käyvin hinnoin tarkentui alaspäin. Välituotekäytön laadinnan tietolähteet ovat nyt selvästi kattavammat kuin maaliskuun ennakkotiedoissa, koska neljännestietoja on täydennetty vuosiaineistolla. Myös liikevaihtotiedoista on saatu vuosiaineistoa osalle toimialoista.

Arvonlisäyksen arvo vuonna 2018 oli 200 miljardia euroa. Tuoteverojen arvo oli 33 miljardia ja tuotetukipalkkioiden 0,9 miljardia euroa. Näistä eristä laskettavan bruttokansantuotteen arvo oli 232 miljardia euroa.

Tuonnin arvon 7,6 prosentin kasvu nosti kokonaistarjontaa. Tavaratuonnin arvo nousi 7,2 prosenttia ja palvelutuonnin 8,4 prosenttia. Tuontihinnat nousivat 3,3 prosenttia ja tuonnin volyymi oli 4,1 prosentin kasvussa.

Kysyntä

Viennin arvo, 91 miljardia euroa, kasvoi 5,4 prosenttia vuonna 2018. Vientituotteiden hinnat nousivat 4,3 ja viennin volyymi kasvoi 1,1 prosenttia.

Suurimman kysyntäerän, yksityiset kulutusmenot, arvo kasvoi 3 prosenttia 125 miljardiin euroon. Julkisten kulutusmenojen arvo kasvoi 3,4 prosenttia 53 miljardiin euroon. Kulutusmenojen volyymi kasvoi yhteensä 1,8 prosenttia.

Investointien käypähintainen arvo kasvoi 5 prosenttia 53 miljardiin euroon. Investointien volyymi kasvoi 3 prosenttia. Erityisesti rakennusinvestoinnit olivat kasvussa. Varastojen muutos oli poikkeuksellisen suuri vuonna 2018. Varastojen arvo kasvoi 2,8 miljardia euroa ja ne kasvoivat useammalla toimialalla. Suurinta kasvu oli paperin, kartongin ja pahvin valmistuksen sekä laivojen ja veneiden rakentamisen toimialoilla.

Julkisyhteisöjen alijäämä edellisvuoden tasolla

Julkisyhteistöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto pysyi vuoden 2017 tasolla ja oli 1,8 miljardia alijäämäinen vuonna 2018. Alijäämä oli 0,8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtionhallinnon alijäämä oli 2,8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4,0 miljardia euroa. Alijäämää pienensi erityisesti verotulojen kasvu. Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien ym.) alijäämä kasvoi 2,0 miljardiin euroon.

Työeläkelaitosten ylijäämä kasvoi 2,0 miljardista 2,3 miljardiin euroon, vaikka työeläkelaitosten maksamien eläkkeiden määrä jatkoi kasvuaan. Ylijäämään lasketaan mukaan sijoitustuotot, mutta ei sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,7 miljardia euroa ylijäämäisiä.

Julkisen talouden osuus bruttoarvonlisäyksestä oli 18,8 prosenttia vuonna 2018, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kotitalouksien saamat palkat ja palkkiot kasvoivat

Kotitalouksien saamat palkat ja palkkiot kasvoivat nimellisesti 4,1 prosenttia. Tähän vaikutti työllisyyden kasvu. Kotitalouksien kulutusmenot olivat 3,2 prosentin kasvussa ja kotitalouksien säästö oli 0,4 miljardia euroa negatiivinen. Kotitalouksien säästämisaste oli -0,4 prosenttia.

Muutoksia tässä tilastossa

Kansantalouden tilinpidon ennakollisten tietojen laskentaan on tehty muutoksia. Samalla kesän julkaisuajankohta on aikaistunut noin kolme viikkoa. Näistä tarkemmin: Kansantalouden tilinpidon uudistettu tietosisältö ja julkaisuaikataulut 2019 .

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2018, ennakko. Tilastokeskus

19.09.2019 13:24SKAL Kuljetusbarometri 3/2019: kustannukset karkaamassa käsistä
19.09.2019 12:00MacGregorille yli 20 miljoonan euron tilaukset
18.09.2019 13:22Finnvera ja Kauppakamari: Vientiyritysten tyypillinen luottotappio 30 000 euroa - Luottotappiot yhä viennin jarruna
17.09.2019 11:11Hämähäkkisilkin ja nanoselluloosan yhdistelmästä syntyi muovin haastaja
16.09.2019 11:33Rexroth unveils solution for fully integrated tire pressure control
15.09.2019 11:00Tampereen ammattikorkeakoulun hankesalkun arvo ponkaisi 18 miljoonaan euroon
14.09.2019 9:00Schneider Electric liittyy ISA Global Cybersecurity Allianceen perustajajäsenenä
13.09.2019 15:11Koneosapalvelu Oy on ostanut Kithydro Oy:n ja Hyprox Oy:n
12.09.2019 11:11Machine health: an easy way to analyze vibrations
11.09.2019 10:11Kaupan liikevaihto kasvoi heinäkuussa 1,1 prosenttia

Siirry arkistoon »