Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Tampereen korkeakouluyhteisö tutkii tekoälyn ja robotiikan vaikutusta myyntiin 1,7 miljoonan euron ROBINS-hankkeessa

22.04.2019 10:11

tekoalymyynti.jpg

Nopeasti kehittyvä digitaalinen myynti ja markkinointi haastaa suomalaiset yritykset. Yritysmaailma ja tutkimus eivät vielä ole ymmärtäneet digitalisaation roolia tehokkaan myynnin ja kansainvälistymisen välineenä. 

– Olemme huomanneet, että yrityksillä ei ole ymmärrystä siitä, miten myyntiä johdetaan digitaalistuvassa toimintaympäristössä tai millaisia digityökaluja tarvitaan kansainvälisessä kasvussa, sanoo hanketta johtava myynnin yliopettaja KTT Pia Hautamäki Tampereen ammattikorkeakoulusta.

ROBINS-hanke rakentuu Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston tutkijoiden väliselle yhteistyölle. Business Finlandin rahoittaman tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia myyntitoimintojen automatisointia robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa suomalaisten yritysten hyödynnettäväksi. Samalla mahdollistetaan kasvua sekä kansainvälistymistä. Hankkeessa edistetään myynnissä hyödynnettäviä skaalautuvia, digitaalisia ratkaisuja ja malleja. 

– Digitaalisuus muuntaa radikaalilla tavalla yritysten välistä myyntiä ja sen johtamista. Perinteisen yksisuuntaisen myynnin sijaan suomalaisten yritysten on tänä päivänä saatava asiakas tulemaan kohti erilaisia tiedonhakukanavia hyödyntäen, kiteyttää professori Leena Aarikka-StenroosTampereen yliopistosta.

Hankekonsortioon kuuluu kuusi suomalaista oman osaamisalansa asiantuntijayritystä: Differo, Gravicon, Gofore, Sales Communications, Codemen ja Intolead. Yhdessä näiden yritysten ja tutkimuksen tukemana rakennetaan menestymisen malleja kansainväliseen kasvuun. 

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Gofore Oyj:n toimitusjohtaja Timur Kärki korostaakin, kuinka tärkeää yrityksille on toimia osana ekosysteemejä. Tämä mahdollistaa eri toimijaryhmien osallistumisen kansainväliseen kasvuun ja menestymiseen.

Tutkimushankkeen aikana kehitetään konkreettisia, yritysyhteistyöhön ja tutkimukseen pohjautuvia, älykkään myyntirobotiikan ja automatisaation toiminta- ja johtamismalleja. Uutta tietoa syntyy muun muassa siitä, miten kasvua ja myyntiä tulisi johtaa digiaikakaudella sekä miten myyntiä tehdään osana ekosysteemejä alustataloudessa. Lisäksi syntyy ohjeistusta siihen, millaisia digityökaluja erikokoisten yritysten suositellaan käytettävän omassa kansainvälisessä kasvussaan.

– Levitämme hankkeen tuloksia aktiivisesti eri sidosryhmille ja järjestämme kaikille avoimia seminaareja, Hautamäki kertoo. Hän myös iloitsee lisääntyvästä myyntiosaamisesta ja myynnin tutkimustiedosta Tampereen uuden korkeakouluyhteisön verkostoissa ja tätä kautta alueen yrityksille avautuvista kasvumahdollisuuksista. Samalla uusin tutkimustieto jalkautuu osaksi korkeakoulujen myynnin opetusta. 

Tutkimushanketta rahoittaa Business Finland ja sen kesto on kaksi vuotta. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan ROBINS-hankkeen tapahtumiin, otathan yhteyttä hankkeen johtajaan Pia Hautamäkeen.

16.02.2020 12:11More flexibility and usability for mobile robots
15.02.2020 14:11Manuli Rubber Industries and RYCO combination to result in a new market leader
14.02.2020 14:33Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulukuussa 6,7 prosenttia
13.02.2020 13:11Parker Hannifin launches new series of easy-to-use Push Button self-venting compressed air safety couplers
12.02.2020 13:11HydraSpecma Oy etsii työntekijää Pirkkalan myymälään
11.02.2020 11:33Kiertotalouden yhteislaboratorio avautui Otaniemessä
10.02.2020 10:01Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat joulukuussa kolmanneksella vuodentakaisesta
09.02.2020 13:44Tutkijat kehräsivät superlankaa merilevästä ja ravunkuoresta
08.02.2020 10:00VTT juhlisti mokia Gala of Failuresissa: "Epäonnistuessaan oppii aina"
07.02.2020 10:07Veneilykesä 2020 lähestyy - uusi vesiliikennelaki voimaan ja väylä- ja merikarttauudistusta valmistellaan

Siirry arkistoon »