Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta

Share |
10.03.2019 11:11

Euro_316_V.jpg

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 loka-joulukuussa 1,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 loka-joulukuussa 1,2 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2018 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,3 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 loka-joulukuussa 5,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 5,0 prosenttia. Kustannusten nousu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Noin kolmasosa kustannusten noususta johtuu tehtyjen tuntien laskusta. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 2,3 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2018 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,2 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,7 prosenttia.

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 1,8 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 4,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,1 prosenttia loka-joulukuussa 2018.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä metsäteollisuudessa 1,8 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset nousivat 2,3 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,1 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli kaupan alalla, 2,1 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset laskivat 4,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 1,8 prosenttia loka-joulukuussa 2018 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 4,5 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 0,1 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metsäteollisuudessa 2,5 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,4 prosenttia loka-joulukuussa 2018 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan toimialalla 2,2 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 0,7 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla oli 4,7 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

21.03.2019 11:33Tampereen uusi korkeakouluyhteisö ensimmäistä kertaa mukana yhteishaussa
20.03.2019 13:34Wärtsilän ratkaisut tekevät Wasalinen uudesta laivasta yhden maailman tehokkaimmista ja ympäristöystävällisimmistä
20.03.2019 11:003D printer to build two-storey house in Belgium
20.03.2019 10:00Tekoäly uudistaa teollisuuden palveluita, kunnossapitoa ja työturvallisuutta
19.03.2019 17:00Stauff:lta laajennettu valikoima lohkosuojauksella varustettuja letkuarmatuureja
19.03.2019 12:11Sileäpintaiset hydrauliikkaletkut Dunlop Hiflexilta
18.03.2019 11:01Palvelutuonti kasvoi palveluvientiä reippaammin
17.03.2019 9:00The digital transformation of Linear Motion Technology
16.03.2019 11:11Aalto-yliopiston kylmälaboratoriolle miljoonarahoitus - tutkimusinfrastruktuuri on nyt helpommin eurooppalaisten tutkijoiden saatavilla
15.03.2019 10:11Yrityssektorin voitoissa ja investoinneissa pientä kasvua vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä

Siirry arkistoon »