Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

UPM Energyn Kuusankosken vesivoimala modernisoidaan

Share |
31.01.2019 13:09

UPM Energy kasvattaa Kuusankosken vesivoimalan tuotantokapasiteettia mittavalla peruskorjaus- ja modernisointiprojektilla vuosina 2019-2022. Peruskorjauksen ja modernisoinnin myötä voimalaitoksen hyötysuhde paranee noin kuudella prosenttiyksiköllä 94 %:iin ja turbiiniteho kasvaa 19 % noin 37 MW:iin.

Keskimääräisen energiantuotannon arvioidaan kasvavan nykyisestä 180 GWh:sta vuodessa noin 195 GWh:iin. Projekti toteutetaan vaiheittain turbiini-generaattoriyksikkö kerrallaan siten, ettei töiden uskota vaikuttavan voimalan normaaliin energiantuotantoon. Peruskorjaus- ja modernisointiprojektin arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2022 lopulla.

"Peruskorjauksessa voimalan kaikki kolme turbiinia uusitaan ja generaattoriyksiköitä modernisoidaan. Lisäksi uusimme automaatio- ja suojajärjestelmät sekä toisen voimalan päämuuntajista. Myös voimalan oma varavoimajärjestelmä uusitaan teholtaan suuremmaksi. Uuden automaatiojärjestelmän myötä voimalaitoksen säätömahdollisuudet paranevat, mikä tehostaa erityisesti sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeän säätövoiman tuotantoa", sanoo UPM Energyn energiantuotannosta vastaava johtaja Ari Henriksson.

"Voimalan vanhimmat komponentit ovat 1950-luvun lopulta, ja ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Paremman tehokkuuden lisäksi nykyaikainen vesivoimatekniikka on myös merkittävästi turvallisempaa ympäristön kannalta. Uusissa turbiineissa on esimerkiksi vesinavat, jotka eivät sisällä öljyä, joten öljyvahingon riski pienenee huomattavasti", Henriksson jatkaa.

Kalatalousvelvoitteet ennallaan oma vaelluskalaohjelma täydentää velvoitteita

Kuusankosken voimalasta maksettavat kalatalousmaksut kohdistuvat kalaston hoitoon Päijänteen ja sen alapuolisen alueen vesistöissä. Peruskorjaus ei vaikuta voimalalle asetettuihin kalatalousvelvoitteisiin.

"Lakisääteisten kalatalousmaksujen lisäksi edistämme kalakantojen suojelua ja elvyttämistä oman vaelluskalaohjelmamme puitteissa mm. Pielisjoella ja Keski-Suomen latvavesistöissä. Puramme vaellusesteitä ja kokeilemme uusia ratkaisuja kalojen suojelemiseksi siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset", Henriksson muistuttaa.

Tasapainoa aurinko- ja tuulivoiman vaihteluun

Vesivoima on muiden uusiutuvien - varsinkin säästä riippuvaisten tuuli- ja aurinkovoiman - tärkeä tasapainottaja. Vedestä voidaan tuottaa sähköä juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Vesivoima on vahvimmillaan, kun se hyödynnetään vastaamaan sähkön kysynnän vaihteluihin ja tasaamaan energiantuotantoa myös silloin, kun aurinko ei paista tai on tyyntä. Samaan aikaan kun väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät sähkön tarvetta, ilmastonmuutos muistuttaa meitä luonnon ainutlaatuisuudesta ja hupenevista resursseista. Vesivoima vastaa osaltaan vähäpäästöisemmän ja uusiutuvan sähkön yhä kasvavaan tarpeeseen.

18.02.2019 13:22Change on the Board of Management of Bosch Rexroth AG
17.02.2019 12:22Hydrauliikkajärjestelmien huollot ja modernisoinnit takaavat teollisuuden tuotantotehokkuuden
16.02.2019 11:22Arri Priimägin tieteellinen rohkeus palkittiin akatemiapalkinnolla
15.02.2019 15:38Suomalainen sijoittajaryhmä ostaa Senticalta enemmistöosuuden teollisuuskalusteita valmistavasta Trestonista
15.02.2019 9:02Suomalaisyritykset panostavat innovaatiotoimintaan aiemmin arvioitua enemmän
14.02.2019 8:11Maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja Polaris bunkrattiin Porissa ja Torniossa
13.02.2019 8:55Parker Domnick Hunter ja Agidens Automation yhteistyöhön
13.02.2019 8:36Keyencen kuituanturisarja ja nesteiden virtausanturi vievät mittauksen uudelle tasolle
13.02.2019 8:12PRH poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jos tilinpäätöstä ei ilmoiteta 27.5.2019 mennessä
12.02.2019 17:20HAWE Hydraulik erhält den Deutschen Unternehmerpreis

Siirry arkistoon »