Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

VTT kehittää ohjelmistotyökalua tuotantolaitoksen ympäristökuormituksen jatkuvaan seurantaan

Share |
25.12.2018 12:12

tehdas1.jpg

Tulevaisuudessa esimerkiksi paperikonetta voidaan ohjata myös sen aiheuttaman hiilijalanjäljen perusteella. VTT kehittää online-elinkaariarviointiin ohjelmistotyökalua, joka tarjoaa tuotantolaitteen tai kokonaisen tehtaan operaattoreille tietoa toimenpiteiden vaikutuksista tuotannon ja tuotteen ympäristökuormitukseen.

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkeneminen kannustavat yrityksiä selvittämään, miten niiden tuotteet ja palvelut kuormittavat ympäristöä koko elinkaarensa aikana. Menetelmiä on esimerkiksi hiilijalanjäljen, vesistöjen happamoitumisen tai rehevöitymisen, fossiilisten raaka-aineiden ja harvinaisten mineraalien käytön ja typpi- ja rikkipäästöjen laskemiseen. Sen sijaan keinot tuotannon aikana tehtyjen päätösten ympäristövaikutusten reaaliaikaiseen ymmärtämiseen ovat vielä puutteellisia.

Tuotannon ympäristövaikutusten reaaliaikaisella seurannalla on useita hyötyjä. Sen lisäksi, että prosesseja voidaan optimoida entistä tarkemmin, myös jokainen prosessin ohjaukseen osallistuva työntekijä voi nähdä omien päätöstensä vaikutuksen ympäristöön. Esimerkiksi paperikoneen käyttäjä voisi nähdä reaaliajassa, miten koneen ajaminen vaikuttaa hiilijalanjälkeen. 

VTT kehittää online-elinkaariarviointiin (online-LCA) ohjelmistotyökalua, joka tarjoaa tuotantolaitteen, prosessin osan tai kokonaisen tehtaan operaattoreille dataa toimenpiteiden vaikutuksista tuotannon ja tuotteen ympäristökuormitukseen. Järjestelmä reagoi tuotannon aikana tehtyihin muutoksiin ja tarjoaa käyttäjilleen tietoa muutosten ympäristökuormituksesta.

Järjestelmä huomioi elinkaaren arvioinnissa myös raaka-aineen hankinnan.

VTT:n tutkijat ovat testanneet kehittämäänsä mallinnustyökalua liittämällä se Tampereen teknillisen yliopiston tislauskolonnin ohjausjärjestelmään. Koe osoitti, että menetelmä on teknisesti toteutettavissa. Mallinnustyökalun vieminen kokonaisen tehtaan tiedonsiirtoketjuun ja sen materiaalien historiatietoihin edellyttää vielä yhteistyötä prosessilaitosten ja automaatiotoimittajien kanssa.

22.01.2019 14:33Vientiteollisuuden liitot yhteiselle vaalikiertueelle
22.01.2019 10:11Teknologiaa ei ole ilman ihmistä - Teknologia 19 -messujen teema nostaa esille ihmisen ja vastuullisuuden merkityksen teknologian eri aloilla
22.01.2019 10:10Aventicsin sähköpneumaattinen paineensäädin takaa hyvän hallittavuuden
22.01.2019 8:11Jussi Ojanen aloittaa Kiwa Inspecta Suomen maajohtajana
21.01.2019 16:30Rauma Marine Contructions ja Kvarken Link allekirjoittivat Merenkurkun lautan rakentamissopimuksen
21.01.2019 16:00VEOn huolto-osaamista nyt myös tuulivoimapuistossa Norjassa
21.01.2019 12:00Etteplan avaa uuden toimiston Kiinaan
20.01.2019 11:01PMC Hydraulics tarjoaa SUN Hydraulics -tuotteet nyt kaikkialla Pohjoismaissa
19.01.2019 13:01Korkeakoulujen kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika alkaa
18.01.2019 9:11Tuhannet tiivisteet teollisuuden tarpeisiin Top-Osalta

Siirry arkistoon »