Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

VTT kehittää ohjelmistotyökalua tuotantolaitoksen ympäristökuormituksen jatkuvaan seurantaan

Share |
25.12.2018 12:12

tehdas1.jpg

Tulevaisuudessa esimerkiksi paperikonetta voidaan ohjata myös sen aiheuttaman hiilijalanjäljen perusteella. VTT kehittää online-elinkaariarviointiin ohjelmistotyökalua, joka tarjoaa tuotantolaitteen tai kokonaisen tehtaan operaattoreille tietoa toimenpiteiden vaikutuksista tuotannon ja tuotteen ympäristökuormitukseen.

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkeneminen kannustavat yrityksiä selvittämään, miten niiden tuotteet ja palvelut kuormittavat ympäristöä koko elinkaarensa aikana. Menetelmiä on esimerkiksi hiilijalanjäljen, vesistöjen happamoitumisen tai rehevöitymisen, fossiilisten raaka-aineiden ja harvinaisten mineraalien käytön ja typpi- ja rikkipäästöjen laskemiseen. Sen sijaan keinot tuotannon aikana tehtyjen päätösten ympäristövaikutusten reaaliaikaiseen ymmärtämiseen ovat vielä puutteellisia.

Tuotannon ympäristövaikutusten reaaliaikaisella seurannalla on useita hyötyjä. Sen lisäksi, että prosesseja voidaan optimoida entistä tarkemmin, myös jokainen prosessin ohjaukseen osallistuva työntekijä voi nähdä omien päätöstensä vaikutuksen ympäristöön. Esimerkiksi paperikoneen käyttäjä voisi nähdä reaaliajassa, miten koneen ajaminen vaikuttaa hiilijalanjälkeen. 

VTT kehittää online-elinkaariarviointiin (online-LCA) ohjelmistotyökalua, joka tarjoaa tuotantolaitteen, prosessin osan tai kokonaisen tehtaan operaattoreille dataa toimenpiteiden vaikutuksista tuotannon ja tuotteen ympäristökuormitukseen. Järjestelmä reagoi tuotannon aikana tehtyihin muutoksiin ja tarjoaa käyttäjilleen tietoa muutosten ympäristökuormituksesta.

Järjestelmä huomioi elinkaaren arvioinnissa myös raaka-aineen hankinnan.

VTT:n tutkijat ovat testanneet kehittämäänsä mallinnustyökalua liittämällä se Tampereen teknillisen yliopiston tislauskolonnin ohjausjärjestelmään. Koe osoitti, että menetelmä on teknisesti toteutettavissa. Mallinnustyökalun vieminen kokonaisen tehtaan tiedonsiirtoketjuun ja sen materiaalien historiatietoihin edellyttää vielä yhteistyötä prosessilaitosten ja automaatiotoimittajien kanssa.

24.06.2019 8:30Me­tal­lit tal­teen ro­muis­ta ja jät­teis­tä
23.06.2019 9:11Entertainment on AIDAnova cruise ship
22.06.2019 11:11Yrityssektorin voittoaste kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
21.06.2019 9:11Bruttokansantuote kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018
19.06.2019 11:11Tampereen yliopisto 400 parhaan joukossa QS-rankingissa
18.06.2019 11:00Dunlop Hiflex palvelee uusissa tiloissa Joensuussa
17.06.2019 10:10MacGregorin automaattinen kiinnitysratkaisu maailman ensimmäiseen autonomiseen ja päästöttömään Yara Birkeland -konttilaivaan
17.06.2019 9:45Uusi MasterTig - tehokas TIG-hitsauksen mestari
16.06.2019 9:11Teollisuuden liikevaihto kasvoi huhtikuussa 7,0 prosenttia
15.06.2019 11:11Eight-fold increase in service life with full power

Siirry arkistoon »