Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Uusi säteilylaki toi tiukennuksia työpaikkojen säteilyturvallisuuteen

Share |
18.12.2018 11:00

radon.png

Uusi säteilylaki astui voimaan 15.12.2018. Työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa  radonkaasun suurin sallittu viitearvo pieneni 400 Bq/m3:sta > 300 Bq/m3:iin. 

Uuden voimaan astuneen lain myötä radonin lakisääteisen mittausvelvollisuuden piiriin tuli useita alueita ympäri Suomea. Työpaikan radonmittaus on nyt pakollista muun muassa koko pääkaupunkiseudulla. Kaikki korkean radonriskin alueet, joissa on mittausvelvoite, löytyvät osoitteesta www.suomenradonhallinta.fi tai www.stuk.fi.  Viranomaisten luokituksen mukaan riskialueita on nyt kaikkiaan 102 kuntaa ja niiden lisäksi 53 postinumeroaluetta.

Teollisuusalueilla yllättävän suuria radonpitoisuuksia

Koska radonriskin tilastointi on perustunut Säteilyturvakeskuksella lähinnä omakotimittauksin, se on antanut vääristynyttä tietoa työpaikkakeskittymien ja julkisten tilojen radonriskistä.

”Kun ei ole mitattu, ei myöskään radonriskiä ole havaittu. Tulemme keskittämään voimavaroja lähivuosina juuri näiden korkean radonriskin alueiden radonturvallisuuden parantamiseen.” toteaa johtava radonasiantuntija Jarkko Ruokonen Suomen radonhallinta Oy:stä.

Kuka on vastuussa radonmittauksista?

Vastuu radonmittauksesta työpaikoilla on yksiselitteisesti työantajalla. Vastuuta ei voi vyöryttää kiinteistön omistajalle. Tilat, joissa työskennellään vähintään 20 tuntia vuodessa (= noin 6 minuuttia päivässä), tulee mitata.

Suomessa mittausmenetelmän on oltava STUK:in hyväksymä

Sisäilman radonin pitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla. Radonmittareilla on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Työpaikoilla ja asunnoissa hengitysilman radonpitoisuus mitataan integroivilla radonmittauspurkeilla, joita säilytetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Asianmukaisesti suoritetut radonmittaukset ovat voimassa 10 vuotta. 

Lisätietoja:

https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tyopaikoilla/kunnat-joissa-tyopaikkojen-radonmittaus-on-pakollinen

Säteilylaki 859/2018, voimassa 15.12.2018 alkaen   (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180859

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018   (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044#Pidp446756976

22.01.2019 14:33Vientiteollisuuden liitot yhteiselle vaalikiertueelle
22.01.2019 10:11Teknologiaa ei ole ilman ihmistä - Teknologia 19 -messujen teema nostaa esille ihmisen ja vastuullisuuden merkityksen teknologian eri aloilla
22.01.2019 10:10Aventicsin sähköpneumaattinen paineensäädin takaa hyvän hallittavuuden
22.01.2019 8:11Jussi Ojanen aloittaa Kiwa Inspecta Suomen maajohtajana
21.01.2019 16:30Rauma Marine Contructions ja Kvarken Link allekirjoittivat Merenkurkun lautan rakentamissopimuksen
21.01.2019 16:00VEOn huolto-osaamista nyt myös tuulivoimapuistossa Norjassa
21.01.2019 12:00Etteplan avaa uuden toimiston Kiinaan
20.01.2019 11:01PMC Hydraulics tarjoaa SUN Hydraulics -tuotteet nyt kaikkialla Pohjoismaissa
19.01.2019 13:01Korkeakoulujen kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika alkaa
18.01.2019 9:11Tuhannet tiivisteet teollisuuden tarpeisiin Top-Osalta

Siirry arkistoon »