Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Uusi säteilylaki toi tiukennuksia työpaikkojen säteilyturvallisuuteen

Share |
18.12.2018 11:00

radon.png

Uusi säteilylaki astui voimaan 15.12.2018. Työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa  radonkaasun suurin sallittu viitearvo pieneni 400 Bq/m3:sta > 300 Bq/m3:iin. 

Uuden voimaan astuneen lain myötä radonin lakisääteisen mittausvelvollisuuden piiriin tuli useita alueita ympäri Suomea. Työpaikan radonmittaus on nyt pakollista muun muassa koko pääkaupunkiseudulla. Kaikki korkean radonriskin alueet, joissa on mittausvelvoite, löytyvät osoitteesta www.suomenradonhallinta.fi tai www.stuk.fi.  Viranomaisten luokituksen mukaan riskialueita on nyt kaikkiaan 102 kuntaa ja niiden lisäksi 53 postinumeroaluetta.

Teollisuusalueilla yllättävän suuria radonpitoisuuksia

Koska radonriskin tilastointi on perustunut Säteilyturvakeskuksella lähinnä omakotimittauksin, se on antanut vääristynyttä tietoa työpaikkakeskittymien ja julkisten tilojen radonriskistä.

”Kun ei ole mitattu, ei myöskään radonriskiä ole havaittu. Tulemme keskittämään voimavaroja lähivuosina juuri näiden korkean radonriskin alueiden radonturvallisuuden parantamiseen.” toteaa johtava radonasiantuntija Jarkko Ruokonen Suomen radonhallinta Oy:stä.

Kuka on vastuussa radonmittauksista?

Vastuu radonmittauksesta työpaikoilla on yksiselitteisesti työantajalla. Vastuuta ei voi vyöryttää kiinteistön omistajalle. Tilat, joissa työskennellään vähintään 20 tuntia vuodessa (= noin 6 minuuttia päivässä), tulee mitata.

Suomessa mittausmenetelmän on oltava STUK:in hyväksymä

Sisäilman radonin pitoisuus selviää ainoastaan mittaamalla. Radonmittareilla on oltava Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä. Työpaikoilla ja asunnoissa hengitysilman radonpitoisuus mitataan integroivilla radonmittauspurkeilla, joita säilytetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Asianmukaisesti suoritetut radonmittaukset ovat voimassa 10 vuotta. 

Lisätietoja:

https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tyopaikoilla/kunnat-joissa-tyopaikkojen-radonmittaus-on-pakollinen

Säteilylaki 859/2018, voimassa 15.12.2018 alkaen   (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180859

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018   (Finlex) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044#Pidp446756976

24.03.2019 12:11Uudet ydinenergiateknologiat ilmastonmuutoksen hillitsijöiksi - VTT:n koordinoima EU-hanke tasoittaa tietä pienydinreaktoreille Euroopassa
23.03.2019 9:11Vaasa Gas Exchange VGE -tapahtuma keräsi energia-alan asiakkaat ja asiantuntijat verkostoitumaan
22.03.2019 11:22Bosch Rexroth invests in the Factory of the Future
21.03.2019 11:33Tampereen uusi korkeakouluyhteisö ensimmäistä kertaa mukana yhteishaussa
20.03.2019 13:34Wärtsilän ratkaisut tekevät Wasalinen uudesta laivasta yhden maailman tehokkaimmista ja ympäristöystävällisimmistä
20.03.2019 11:003D printer to build two-storey house in Belgium
20.03.2019 10:00Tekoäly uudistaa teollisuuden palveluita, kunnossapitoa ja työturvallisuutta
19.03.2019 17:00Stauff:lta laajennettu valikoima lohkosuojauksella varustettuja letkuarmatuureja
19.03.2019 12:11Sileäpintaiset hydrauliikkaletkut Dunlop Hiflexilta
18.03.2019 11:01Palvelutuonti kasvoi palveluvientiä reippaammin

Siirry arkistoon »