Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Talous ei kasva, ellei teollisuuden tuotantokapasiteetti kohene - poliittisilla päätöksillä tuettava yritysten investointeja

Share |
30.08.2018 15:01

tekninenlogo.jpg

Tänään 100 vuotta täyttävä Teknisen Kaupan Liitto on yksi Suomen vanhimpia elinkeinoelämän järjestöjä ja tärkeä vaikuttaja taloushistoriassa. Tulevalta hallitukselta liitto odottaa yritysten investointeja ja uudistumista tukevaa politiikkaa, jolla pystyttäisiin parantamaan työllisyyttä ja sitä kautta hyvinvointia.

Teknisen Kaupan Liitto perustettiin tasan 100 vuotta sitten sisäpoliittisesti levottomassa, vasta itsenäistyneessä Suomessa. Liiton nimi ja toiminnan painopisteet ovat muuttuneet vuosisadan aikana useaan otteeseen, mutta perustehtävä on pysynyt ennallaan: liitto edistää toimialan ja jäsenyritystensä menestymistä.

Suomi elää tällä hetkellä vahvaa noususuhdannetta. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen ja kehittäminen vaativat kuitenkin työllisyysasteen tuntuvaa nousua, joka puolestaan edellyttää yritysten aikaansaamaa talouden kasvua. Talouden kasvu vaatii yritysten investointien lisääntymistä.

– Teollisuuden investoinnit kehittyivät heikosti finanssikriisin jälkeen kahdeksan vuotta. Investoinnit ovat elpyneet parin viimeisen vuoden aikana, mutta siitä huolimatta teollisuuden tuotantokapasiteetti on yhä selvästi alempi kuin ennen kriisiä. Uudelta hallitukselta ja poliittiselta päätöksenteolta pitäisi saada tukea tuotantokoneiston uudistamiselle, jotta tuotantokoneisto saataisiin niin määrällisesti kuin teknologisestikin uudelle tasolle, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Liitto esittää tuotantokoneiston uudistamisen keinoiksi uutta hankintatukea ja julkisten kriteerien mukauttamista. Niiden avulla tuotannosta saataisiin paitsi tehokkaampaa ja joustavampaa, mutta myös ympäristöystävällisempää.

– Julkisissa hankinnoissa hinta on nyt keskeinen kriteeri. Jos konekaupassa otettaisiin yhdeksi kriteeriksi esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, konekalusto uusiutuisi nopeasti ekologisemmaksi. Hankintatuki puolestaan voisi olla verotukea tai nopeutettua poistokäytäntöä, Uitto selvittää.

Liitto peräänkuuluttaa lisäksi investointeja tukevaa verotusta. Investointien houkuttelemiseksi Suomen pitäisi pärjätä kansainvälisessä sijaintipaikkakilpailussa.

Tärkeä investointipaikkakriteeri on myös työmarkkinoiden joustavuus. Jos Suomessa lisättäisiin paikallista sopimista, helpotettaisiin työntekijöiden liikkumista ja panostettaisiin muuntokoulutukseen, työllisyysastetta saataisiin nostettua.

Faktaa Teknisen Kaupan Liitosta:

– P.E. Svinhufvudin johtama hallitus perusti sisällissodan riehuessa huhtikuussa 1918 Kauppa- ja teollisuuskomission. Komission patistelun seurauksena perustettiin sisällissodan jälkeen 30.8.1918 Teknillinen Tuonti ja Vienti Liitto.

– Liiton tuli yhdessä komission kanssa huolehtia valtion ja jäsenliikkeiden eduista koskien koneiden, kemikaalien ym. teollisuustarvikkeiden sekä sähkökoneiden ja laitteiden tuontia ja vientiä.

– Tavoitteena oli myös aikaansaada järjestettyä liiketoimintaa teknillisen kaupan piirissä sekä hankkia lisenssejä eli lupia ja jakaa ne liiton jäsenille.

– Tänä päivänä Teknisen Kaupan Liittoon kuuluu yli 380 alan yritystä ja viisi jäsenyhdistystä. Liitolla on 20 eri toimialoja edustavaa jaostoa.

– Liiton jäsenyritysten palveluksessa on yli 20 000 työntekijää. Vuonna 2017 jäsenyritysten myynti oli 9,2 mrd. EUR.

22.01.2019 14:33Vientiteollisuuden liitot yhteiselle vaalikiertueelle
22.01.2019 10:11Teknologiaa ei ole ilman ihmistä - Teknologia 19 -messujen teema nostaa esille ihmisen ja vastuullisuuden merkityksen teknologian eri aloilla
22.01.2019 10:10Aventicsin sähköpneumaattinen paineensäädin takaa hyvän hallittavuuden
22.01.2019 8:11Jussi Ojanen aloittaa Kiwa Inspecta Suomen maajohtajana
21.01.2019 16:30Rauma Marine Contructions ja Kvarken Link allekirjoittivat Merenkurkun lautan rakentamissopimuksen
21.01.2019 16:00VEOn huolto-osaamista nyt myös tuulivoimapuistossa Norjassa
21.01.2019 12:00Etteplan avaa uuden toimiston Kiinaan
20.01.2019 11:01PMC Hydraulics tarjoaa SUN Hydraulics -tuotteet nyt kaikkialla Pohjoismaissa
19.01.2019 13:01Korkeakoulujen kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika alkaa
18.01.2019 9:11Tuhannet tiivisteet teollisuuden tarpeisiin Top-Osalta

Siirry arkistoon »