Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus lisääntyi edelleen

Share |
21.04.2018 10:11

koulutus.jpg

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2017 noin 129 000 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa hieman reilu 12 000 opiskelijaa.

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 23 500 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 2 800. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi lähes 11 prosenttia ja tutkintojen määrä noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ei ollut suuria muutoksia opiskelija- ja tutkintomäärissä.

Isoimmat alat selvästi sukupuolittuneita

Ammattikorkeakoulututkintoa on voinut opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena järjestetyssä koulutuksessa vuodesta 2015 alkaen. Päivätoteutuksessa opiskeli 103 200 opiskelijaa ja monimuotototeutuksessa 25 900 opiskelijaa vuonna 2017.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 52 prosenttia oli naisia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista taas noin kaksi kolmesta, 65 prosenttia, oli naisia.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, jossa opiskeli noin 30 prosenttia opiskelijoista. Heistä naisia oli useampi kuin neljä viidestä, 83 prosenttia.

Toiseksi suurin oli tekniikan ala, jossa opiskeli 23 prosenttia opiskelijoista. Heistä miehiä oli 84 prosenttia. Kolmanneksi suurin oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden ala, jolla opiskeli noin joka viides ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista. Yhteensä näillä kolmella alalla opiskeli siis noin kolme neljäsosaa kaikista ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, kolmasosa opiskelijoista. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla opiskeli hieman useampi kuin joka neljäs ja tekniikan alalla noin joka viides ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, 16 400 opiskelijaa, ja toiseksi eniten Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, 10 400 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Tampereen, Turun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa, joissa kaikissa opiskelijoita oli reilusti yli 9 000. Opiskelijamäärältään pienimmät ammattikorkeakoulut olivat Högskolan på Åland, jossa oli 521 opiskelijaa ja Poliisiammattikorkeakoulu, jossa opiskeli 806 opiskelijaa.

Naiset suorittivat runsaat 60 prosenttia kaikista tutkinnoista

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten terveys- ja hyvinvointialalla, 37 prosenttia. Näistä naiset suorittivat 87 prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintosuorituksia oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 21 prosenttia. Näistä tutkinnoista kaksi kolmesta oli naisten suorittamia. Kolmanneksi eniten tutkintoja, 18 prosenttia, suoritettiin tekniikan alalla, jossa tutkinnoista reilu neljä viidesosaa oli miesten suorittamia. Ammattikorkeakoulututkinnoista naiset suorittivat noin 62 prosenttia.

Myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten terveys- ja hyvinvointialalla, 36 prosenttia, ja seuraavaksi eniten kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 22 prosenttia. Kaikista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista 70 prosenttia oli naisten suorittamia.

Eniten tutkintoja, hieman yli 3 000, suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, ja vähiten Högskolan på Ålandissa, 60 tutkintoa. Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja -tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulun mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

18.08.2018 11:11Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä
17.08.2018 9:10EU:n komissiolta tukea kansainvälisille maisteriohjelmille
16.08.2018 11:01Steel, rubber and oil - digital?! Industrial hydraulics must pick up the pace on the way to the digital future
14.08.2018 11:01Valmet toimittaa BCTMP-tuotantolaitoksen muutoksen, levypuristimen ja kuljetusjärjestelmiä Estonian Cellin sellutehtaalle Viroon
13.08.2018 10:01Yli 500 kasvuyritystä haki Maritime Accelerator -kiihdytysohjelmaan
12.08.2018 11:01Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa 5,4 prosenttia vuodentakaisesta
10.08.2018 9:22VEO teki sopimuksen 294 MW:n tuulivoimahankkeen sähköistyksestä Norjassa
09.08.2018 11:11The digital journey of Linear Motion Technology has begun
09.08.2018 11:00Valmetille iso laitetilaus Virosta
08.08.2018 9:01Valmet toimittaa uuden Advantage DCT -pehmopaperilinjan Papelera San Andrés de Gilesille Argentiinaan

Siirry arkistoon »