Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus lisääntyi edelleen

Share |
21.04.2018 10:11

koulutus.jpg

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli vuonna 2017 noin 129 000 opiskelijaa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa hieman reilu 12 000 opiskelijaa.

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 23 500 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 2 800. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi lähes 11 prosenttia ja tutkintojen määrä noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa ei ollut suuria muutoksia opiskelija- ja tutkintomäärissä.

Isoimmat alat selvästi sukupuolittuneita

Ammattikorkeakoulututkintoa on voinut opiskella päivä- tai monimuotototeutuksena järjestetyssä koulutuksessa vuodesta 2015 alkaen. Päivätoteutuksessa opiskeli 103 200 opiskelijaa ja monimuotototeutuksessa 25 900 opiskelijaa vuonna 2017.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 52 prosenttia oli naisia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista taas noin kaksi kolmesta, 65 prosenttia, oli naisia.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, jossa opiskeli noin 30 prosenttia opiskelijoista. Heistä naisia oli useampi kuin neljä viidestä, 83 prosenttia.

Toiseksi suurin oli tekniikan ala, jossa opiskeli 23 prosenttia opiskelijoista. Heistä miehiä oli 84 prosenttia. Kolmanneksi suurin oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden ala, jolla opiskeli noin joka viides ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista. Yhteensä näillä kolmella alalla opiskeli siis noin kolme neljäsosaa kaikista ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Myös ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, kolmasosa opiskelijoista. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla opiskeli hieman useampi kuin joka neljäs ja tekniikan alalla noin joka viides ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista.

Eniten opiskelijoita oli Metropolia ammattikorkeakoulussa, 16 400 opiskelijaa, ja toiseksi eniten Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, 10 400 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Tampereen, Turun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa, joissa kaikissa opiskelijoita oli reilusti yli 9 000. Opiskelijamäärältään pienimmät ammattikorkeakoulut olivat Högskolan på Åland, jossa oli 521 opiskelijaa ja Poliisiammattikorkeakoulu, jossa opiskeli 806 opiskelijaa.

Naiset suorittivat runsaat 60 prosenttia kaikista tutkinnoista

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten terveys- ja hyvinvointialalla, 37 prosenttia. Näistä naiset suorittivat 87 prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintosuorituksia oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 21 prosenttia. Näistä tutkinnoista kaksi kolmesta oli naisten suorittamia. Kolmanneksi eniten tutkintoja, 18 prosenttia, suoritettiin tekniikan alalla, jossa tutkinnoista reilu neljä viidesosaa oli miesten suorittamia. Ammattikorkeakoulututkinnoista naiset suorittivat noin 62 prosenttia.

Myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin eniten terveys- ja hyvinvointialalla, 36 prosenttia, ja seuraavaksi eniten kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla, 22 prosenttia. Kaikista ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista 70 prosenttia oli naisten suorittamia.

Eniten tutkintoja, hieman yli 3 000, suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, ja vähiten Högskolan på Ålandissa, 60 tutkintoa. Tarkempia aikasarjatietoja ammattikorkeakouluopiskelijoista ja -tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulun mukaan on saatavissa tietokantataulukoista .

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

19.10.2018 14:01Tehosta tuotantoasi räätälöidyllä ruuvausratkaisulla
18.10.2018 14:07Patenttitoimisto Kolster avasi toimiston Kiinassa
18.10.2018 13:00Rauman telakalle uusi tilaus
17.10.2018 10:01Aventicsilta sovellukseen välittömästi integroitava Industrial Internet of Things -ratkaisu
16.10.2018 12:11Säätiöiltä 3,2 miljoonaa tekoälyn työkalupakkiin, soveltamiseen ja empaattisempaan teknologiaan
15.10.2018 9:00HT Laser investoi uusimpaan 3D-metallitulostusteknologiaan
15.10.2018 8:40Polar Bear Pitching kääntää yritysmaailman katseet Ouluun 12. - 13.3.2019
14.10.2018 20:00FLUID Finland on nyt Facebookissa - seuraa alan mielenkiintoisia asioita myös somessa
14.10.2018 12:33Universumin työnantajatutkimus 2018: VTT valittu yhdeksi Suomen houkuttelevimmaksi työnantajaksi
13.10.2018 12:12Workshop: Uudet kylmämuovattujen teräsrakenteiden mitoitusohjeet

Siirry arkistoon »