Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Gasum tunnisti toimintaympäristön muuttumista kuvaavat megatrendit

Share |
01.11.2017 11:04

megatrendit.jpg

Valtion kaasuyhtiö Gasum tunnisti yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavat globaalit megatrendit. Näitä ovat ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen, kiihtyvä kaupungistuminen, väestörakenteen muutos sekä taloudellisten valtasuhteiden muutokset. Yhtiö laajentaa kaasumarkkinaa ja rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yhtiö tunnisti toimintaympäristöön vaikuttaviksi globaaleiksi megatrendeiksi seuraavat asiat:

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ohjaa poliittista päätöksentekoa luomaan yhä vihreämpää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Tiukentuva poliittinen regulaatio heijastuu yritystasolla etenkin rajoituksina ja kohonneina käyttömaksuina isopäästöisille fossiilisille polttoaineille. Toisaalta se luo samalla uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energiantuotannon ja siihen liittyvien ekosysteemien kehittämiseen. Energiatehokkuuden parantaminen ja kiertotalous nousevat keskeiseen rooliin.

Teknologian kehittyminen

Uusiutuvan energian teknologiset läpimurrot pudottavat vaihtoehtoisten energiaratkaisujen hintaa, joka koventaa energiamarkkinoiden kilpailua. Uudet innovaatiot ja digitalisaatio mahdollistavat työtapojen ja prosessien tehostamisen sekä monipuolisten jakelukanavien kehittämisen.

Kaupungistuminen

Globaalisti ihmiset hakeutuvat yhä enenevässä määrin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Tämän seurauksena syntyy vahvoja alueellisia valtakeskuksia, joiden energiatarve mahdollistaa uusia keskitettyjä ratkaisuja. Yrityksille tämä mahdollistaa uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämisen.

Väestörakenteen muutokset

Maailman väestö kasvaa huimaa vauhtia etenkin länsimaiden ulkopuolella. Sukupolvien väliset arvomaailmat ja preferenssit heijastuvat myös heidän ihmisten rooliin kuluttajina. Entistä tiedostavampi ja ympäristöä huomioiva kulutuskäyttäytyminen luo uutta kysyntää kestäville energiamuodoille. Vaikka uusiutuvan energian osuus kasvaa koko ajan, säilyy fossiilisilla polttoaineilla edelleen vahva jalansija globaalissa energiapaletissa.

Taloudellisten valtasuhteiden muutokset

Kehittyvät taloudet ovat nousseet haastamaan perinteisten länsimaiden johtavaa asemaa. BRICS-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka) väestön- ja talouskasvu luovat globaaleille energiamarkkinoille uutta kysyntää ja tarjontaa, joka heijastuu myös Euroopan energiatarjontaan.

24.09.2018 11:35Valmet toimittaa uutta pituusleikkausteknologiaa Saksaan
23.09.2018 11:01Teollisuuden tohtorikoulussa avoinna 7 tohtorikoulutettavan paikkaa
22.09.2018 11:33Valmet toimittaa automaatio- ja turvajärjestelmän Balticconnector-kaasuputkihankkeen kompressoriasemalle Inkooseen
21.09.2018 9:01Proventia Group Oy jatkaa vahvaa kasvua
20.09.2018 11:11Reducing diesel consumption
19.09.2018 13:04Kiertotalouden mukainen liiketoiminta on Suomen valmistavassa teollisuudessa vielä iso hyödyntämätön mahdollisuus - nyt siihen on kehitetty työkalut
18.09.2018 10:11Työvoiman vuokraus työllistää aiempaa useamman - työpaikkojen kasvu työllistämistoiminnassa yli 16 000
17.09.2018 9:03Pk-yritysten energiatalous kuntoon - ammattilaiset ja valtio avuksi
16.09.2018 12:01Dunlop Hiflex mukana Alihankinta 2018 -messuilla Tampereella 25.-27.9.
15.09.2018 8:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä vajaat 6 prosenttia

Siirry arkistoon »