Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Gasum tunnisti toimintaympäristön muuttumista kuvaavat megatrendit

Share |
01.11.2017 11:04

megatrendit.jpg

Valtion kaasuyhtiö Gasum tunnisti yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavat globaalit megatrendit. Näitä ovat ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen, kiihtyvä kaupungistuminen, väestörakenteen muutos sekä taloudellisten valtasuhteiden muutokset. Yhtiö laajentaa kaasumarkkinaa ja rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yhtiö tunnisti toimintaympäristöön vaikuttaviksi globaaleiksi megatrendeiksi seuraavat asiat:

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ohjaa poliittista päätöksentekoa luomaan yhä vihreämpää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Tiukentuva poliittinen regulaatio heijastuu yritystasolla etenkin rajoituksina ja kohonneina käyttömaksuina isopäästöisille fossiilisille polttoaineille. Toisaalta se luo samalla uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energiantuotannon ja siihen liittyvien ekosysteemien kehittämiseen. Energiatehokkuuden parantaminen ja kiertotalous nousevat keskeiseen rooliin.

Teknologian kehittyminen

Uusiutuvan energian teknologiset läpimurrot pudottavat vaihtoehtoisten energiaratkaisujen hintaa, joka koventaa energiamarkkinoiden kilpailua. Uudet innovaatiot ja digitalisaatio mahdollistavat työtapojen ja prosessien tehostamisen sekä monipuolisten jakelukanavien kehittämisen.

Kaupungistuminen

Globaalisti ihmiset hakeutuvat yhä enenevässä määrin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Tämän seurauksena syntyy vahvoja alueellisia valtakeskuksia, joiden energiatarve mahdollistaa uusia keskitettyjä ratkaisuja. Yrityksille tämä mahdollistaa uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämisen.

Väestörakenteen muutokset

Maailman väestö kasvaa huimaa vauhtia etenkin länsimaiden ulkopuolella. Sukupolvien väliset arvomaailmat ja preferenssit heijastuvat myös heidän ihmisten rooliin kuluttajina. Entistä tiedostavampi ja ympäristöä huomioiva kulutuskäyttäytyminen luo uutta kysyntää kestäville energiamuodoille. Vaikka uusiutuvan energian osuus kasvaa koko ajan, säilyy fossiilisilla polttoaineilla edelleen vahva jalansija globaalissa energiapaletissa.

Taloudellisten valtasuhteiden muutokset

Kehittyvät taloudet ovat nousseet haastamaan perinteisten länsimaiden johtavaa asemaa. BRICS-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka) väestön- ja talouskasvu luovat globaaleille energiamarkkinoille uutta kysyntää ja tarjontaa, joka heijastuu myös Euroopan energiatarjontaan.

24.11.2017 10:38Teknologiatiistai 28.11. Vamialla Vaasassa
23.11.2017 9:00Euroopan terästeollisuuteen uutta kilpailukykyä
23.11.2017 8:22Korkealaatuiset Eaton Walterscheid -tuotteet Hydroscandin valikoimaan
22.11.2017 14:00Mikko Merimaa VTT:n tutkimusjohtajaksi
21.11.2017 9:50Neste Singapore juhlii 10-vuotista taivaltaan
20.11.2017 13:40Metropolia Engagement Day: IHMINEN JA ROBOTIIKKA 23.11.2017
20.11.2017 13:05Wärtsilän järjestelmillä korkea hyötysuhde ja matalat päästöt Viking Linen uuteen matkustaja-alukseen
20.11.2017 8:45Laitetoimittajien ympäristöarvot vaikuttavat teollisuuden hankintapäätöksiin
20.11.2017 8:25Nesteytettyä maakaasua ensimmäistä kertaa laivalla Pohjois-Suomeen
19.11.2017 9:11New functions without additional components

Siirry arkistoon »