Yhteystiedot

Ammattilehti.fi
Vironkatu 9, 00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi

Janne Jokela
janne.jokela@ammattilehti.fi
050 412 9030

Taneli Jokela
taneli.jokela@ammattilehti.fi
050 320 8174

Tero Lahtinen
tero.lahtinen@ammattilehti.fi
050 464 7972

Satunnaiset kuvat

Pienikin öljyvuoto voi aiheuttaa paljon haittoja

Share |
05.10.2017 14:00

pohjavesi.jpg

Pieneltä vaikuttava öljy- tai kemikaalivuoto voi olla hyvin merkittävä haitan aiheuttaja erityisesti pohjavesialueilla. Vahingoista tulee ilmoittaa ensisijaisesti suoraan hätäkeskukseen. Epäillyistä vahingoista voi olla yhteydessä myös kuntien ympäristönsuojelusta vastaavaan viranomaiseen tai ELY-keskukseen. Ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömästi.

Öljysäiliöt kannattaa tarkastuttaa säännöllisesti ja huomioida myös putkistot lämpökeskuksiin. Erityisesti maanalaiset polttoöljysäiliöt ovat tulleet tiensä päähän ja aiheuttavat kasvavassa määrin maaperän pilaantumista. Esimerkiksi vuotava paluuputki voi aiheuttaa koko rakennuksen alapuolisen maaperän pilaantumisen ja rakennus voi muuttua asuinkelvottomaksi. Kaikesta tarpeettomasta öljy- ja kemikaalituotteiden varastoinnista pohjavesialueilla tulisi luopua ja toimittaa vanhat öljyastiat ja säiliöt jätehuoltoon.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvojat havaitsivat tällä viikolla rutiinikäynnin yhteydessä Kauhajoella vuosia sitten päättyneeseen maa-ainesten ottamistoimintaan liittyneen varastorakennuksen sokkelissa öljyä. Varastossa oli säilytetty polttoaineita ja ilmeisesti myös muita öljypohjaisia tuotteita. Polttoöljyä oli valunut varaston betonilattialle ja sen läpi edelleen maaperään. Valvojat ilmoittivat asiasta pelastuslaitokselle, joka vastaa öljyvahinkojen käytännön torjuntatoimenpiteistä. Alueella ei ole pohjavedenottamoa eikä öljyvahinko aiheuta vaaraa ihmisille.

Ilmoita öljyvahingosta 

Tärkeintä on toimia mahdollisimman nopeasti, kun öljy- tai kemikaalivuoto havaitaan. Ensimmäinen toimenpide on tehdä ilmoitus hätäkeskukseen, jolloin paikalle saadaan pelastuslaitos tekemään ensitoimenpiteet vahingon leviämisen estämiseksi. Kun vahingon leviäminen on estetty, pelastuslaitos yleensä siirtää vahingon jälkitorjunnan kunnalle. Jälkitorjunta hoidetaan kunnan, vahingon aiheuttajan, ELY-keskuksen ja mahdollisesti vakuutusyhtiön ja pilaantuneisiin maa-alueisiin ja pohjaveteen erikoistuneen konsultin yhteistyöllä. Näin toimittaessa kustannukset jäävät yleensä huomattavasti pienemmiksi kuin tapauksissa, joissa ilmoitus hätäkeskukseen jätetään tekemättä. Jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai on toimittu huolimattomasti ja lisäksi pyritty salaamaan vahinko, johtaa tämä myös poliisitutkintaan.

Valvonnalla varmistetaan pohjaveden suojelu

Ympäristönsuojelulaki suojelee maaperää ja pohjavettä ja lähtökohtana on, että aiheuttaja maksaa kunnostuksesta aiheutuneet kulut. Pienialaisessa maaperään päätyneessä öljyvahingossa kyse on pienistä kustannuksista, mutta isoissa pitkään jatkuneissa vuodoissa kunnostamiskustannukset voivat olla kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja. Pohjaveden pilaantuessa voi käydä myös niin, että kunnostus muuttuu pysyväksi suojapumppaukseksi, jolla estetään pohjaveteen päätyneen haitta-aineen leviäminen.

Valvontakäyntien yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijat seuraavat myös kuntien valvomien maa-aineslupien lupaehtojen toteutumista erityisesti pohjaveden suojelun näkökulmasta. ELY-keskuksen asiantuntijoita kiinnostaa erityisesti minkälaisessa kunnossa olevalla kalustolla maa-ainesta otetaan, miten tankkaus ja muu tukitoiminta on järjestetty sekä miten alueet jälkihoidetaan lupien päättymisen jälkeen. Ongelmia aiheuttaa monesti alueiden puutteellinen jälkihoito ja esimerkiksi vesilain vastainen pohjaveden alentaminen. Lisäksi maa-ainesten ottoalueilla usein varastoidaan lupien päättymisen jälkeen erilaisia jätteitä ja maa-aineskasoja, jotka voivat aiheuttaa huomattavaa pohjaveden pilaantumisriskiä.

20.07.2018 13:30TECA on mukana Jämsän FinnMETKO -suurtapahtumassa
18.07.2018 10:10Aalto menestyi jälleen arvostetun Shanghai-rankingin alakohtaisissa vertailuissa
17.07.2018 9:01Tommi Reinikalle IFAC:n nuoren tutkijan palkinto
16.07.2018 10:20Suomen Yrittäjät esittää uutta oppisopimusmallia
15.07.2018 11:01Bosch Rexroth expands additive manufacturing
14.07.2018 11:01Launch of zinc nickel flat face quick couplings - Fluiconnecto
13.07.2018 15:01Tawastia Truck Weekend nyt viikonloppuna Hämeenlinnassa - Ammattilehden Mediamobiili paikalla - hae uusimmat ammattilehdet
13.07.2018 13:50DHL kuljettaa ilmastoneutraalisti yhdellä maailman suurimmista rahtikoneista
12.07.2018 11:35Hyundailta toisen sukupolven polttokennoauto
12.07.2018 10:55Festool tuo markkinoille helposti mukana kuljetettavan ja nopeasti käyttövalmiin verstaan

Siirry arkistoon »